Arkeologer lagde museumsutstilling av søppel og skrot

Må kulturminner være pene og behagelige? Nei, mener samtidsarkeologene Bjørnar Julius Olsen og Þóra Pétursdóttir.

SØPPEL-UTSTILLING: Arkeologer fra UiT var med å lage utstilling på Tromsø Museum som skal synliggjøre det diffuse skillet mellom kulturarv og søppel.   Foto: Jonathan S. Igharas

nyheter

UiT-arkeologene forsker på samtidsruiner og annet «skrot» og har nylig vært med på å lage utstillingen «Arv» på Tromsø Museum. Olsen og Pétursdóttir har jobbet med flere prosjekter som på en eller annen måte handler om det diffuse skillet mellom søppel og kulturarv.

Todelt prosjekt

Prosjektet finansieres gjennom Norges forskningsråd og skal formidle budskapet «søppel eller kulturarv?».

– Prosjektet er todelt. Vi jobbet dels med moderne ruiner og fraflyttede steder og dels med søppel som flyter rundt i havet og ender opp i strendene, forklarer Pétursdóttir.

Utstillingen består av fotografier, film og av gjenstander som arkeologene har samlet inn på sine feltarbeider. Den er gitt form av kunstner Joar Nango som kombinerer elementer fra kunst og forskning.

TANKEVEKKENDE: Arkeologene Bjørn Julius Olsen og Þóra Pétursdóttir håper å nå fram med sitt budskap og utfordre folks tanker rundt kulturarv.   Foto: Bjørn Hatteng

 

Ett av byggene som fremstilles i utstillingen gjennom en kort film, er en forlatt internatskole på Sarnes, noen kilometer unna Honningsvåg sentrum.

– Av ting fremstilles for det meste søppel fra fjæra, sier Pétursdóttir.

Diffust skille

Forskerne ønsker å synliggjøre at kulturarv kan bety så mangt og at det ikke alltid er vi som bestemmer hva som blir bevart og brakt videre til fremtidige generasjoner. Strandsøppel er et eksempel på uregjerlig arv som fortsetter å leve i havet og på strender.

– Det vi ønsker at folk tar med seg, er hvor diffust skillet mellom kulturarv og søppel egentlig er. Folk tenker gjerne at kulturarv består av fine og behagelige ting som vi ser på museer og som er sårbare og må beskyttes. Vår arv er derimot ikke bare sårbar og truet, men også ganske robust og «påtrengende», forteller Pétursdóttir.

Utstillingen åpnet 22. mars i år og skal stå fram til 2. oktober. Utstillingen er finansiert av UiT og senter for grunnforskning i Oslo i forbindelse med at UiT fyller 50 år og senteret i Oslo fyller 25 år.

– Hittil har reaksjonen vært veldig positiv og vi som står bak prosjektet er veldig fornøyde. Jeg føler at vi har nådd fram med budskapet og at utstillingen virker tankevekkende, sier Pétursdóttir.