Fylkesrådet blar opp 1,4 millioner til friluftsliv: Gir penger til lavvo, turskiltprosjekt og benker

Fylkesrådet har tildelt 1,4 millioner kroner til prosjekter som skal tilrettelegge for mer friluftslivsaktivitet i nærmiljøområdene. Tilretteleggingen skal være i tilknytning til turløyper, raste- og fiskeplasser.

Holt 4H får 40.000 kroner til innredning av lavvo i tilknytning til læringstunet. Illustrasjon: Asplan Viak 

nyheter

Alle som har søkt fylkesrådet om midler til friluftsaktivitet har fått innvilget sin søknad - med hele eller deler av søknadsbeløpet. Søknadene har kommet fra hele fylket.

Lavterskel-tilbud

Gapahuker, klopper, bord og benker, bålplasser, enkle bruer, kaipirer og opprusting av turstier og hytter er blant tiltakene som støttes. Tanken er å gjøre friluftsområder i nærmiljøene mer attraktive, samt at terskelen for at folk skal ta seg en tur ut i naturen senkes.

FYLKESRÅD: Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring. 

 

– Gjennom tildelingene til lokale lavterskeltiltak ønsker Troms fylkeskommune å støtte opp om det store engasjementet både når det gjelder aktivitetstiltak og tilrettelegging av friluftsområder rundt om i hele fylket. Friluftslivsorganisasjonene, frivillige lag og foreninger og friluftsrådene er svært viktige bidragsytere i dette arbeidet, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) i en pressemelding.

Det kom inn 39 søknader, med et totalt søknadsbeløp på 1,98 millioner kroner. Den totale summen fylkesrådet deler ut er 1,4 millioner kroner.

40.000 til 4H

Nytt av året er at tilskuddsordningen også gir tilskudd til skilting og gradering av turruter. I Tromsø-regionen deles det ut penger til en rekke tiltak, blant annet:

  • Holt 4H får 40.000 kr i tilskudd til innredning av lavvo i tilknytning til 4H læringstun i 2018.
  • Ishavskysten friluftsråd får 31.000 kr til turskiltprosjektet på Vannøya og 25 000 kr til bålpanner og snøformsett som fordeles til skoler og barnehager
  • Sør-Malangen friluftslag får 26.000 kr til etablering av benker og bord i turløyper.