Onsdag får du svar på om du får penger tilbake på skatten

I morgen, 4. april, får du svar på om det blir baksmell eller penger igjen på skatten.

Illustrasjonsbilde  Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

nyheter

Skattemeldingen som blir tilgjengelig på Altinn onsdag morgen innholder en foreløpig beregning av om du har betalt for mye skatt (skatt til gode) eller for lite skatt (restskatt).

Beregningen er basert på opplysninger som var registrert på deg per 31.desember 2017 (inntekt, gjeld, formue og fradrag). Fristen for å endre og levere skattemeldingen for privatpersoner er 30. april.

– Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er riktig, og du må kontrollere opplysningene og korrigere eventuelle feil og mangler, advarer Skatteetaten.

Hvis du ikke har noen endringer, trenger du ikke å levere.

Utbetales tidligst i slutten av juni

Endelig skatteoppgjør blir gjort tilgjengelig i Altinn eller sendt deg så snart det er klart. De fleste får skatteoppgjøret 27.juni.


Tror du at du får penger tilbake på skatten?
Du må velge et alternativ
 

Neste mulighet er 2. august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober. Hvis du leverer skattemeldingen på papir får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

Stor pågang – fare for krasj

Som tidligere år forventes det stor pågang dagen oppgjøret blir tilgjengelig. Det første døgnet i fjor, 4. april 2017, var det 2,1 millioner personer som åpnet skattemeldingen, og 936.000 av disse hadde åpnet skattemeldingen før klokka 09.00

– De siste årene har åpningsdagen for skattemeldingen i all hovedsak gått bra. Når det er aller størst pågang kan enkelte få opp en melding om at det er mye trafikk. Da er det bare å vente litt og prøve igjen senere. Erfaringsmessig er det ekstra stor pågang mellom klokka 08.00 og 09.00, varsler Skatteetaten.

Endringer  i meldignen

De største endringene i skattemeldingen i år er at post 5.0 (merknadsfelt) er fjernet, og informasjon om verdsettingsrabatt og gjeldsreduksjon.

I den grad du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover å føre korrekt beløp i postene i skattemeldingen, har du mulighet til å sende et vedlegg til skattemeldingen.

Du får også en reduksjon i formuesverdien på enkelte eiendeler (verdsettingsrabatt). Du får også en reduksjon i fradraget for gjelden din.

Verdsettingsrabatt er en rabatt som gis på enkelte eiendeler som bolig- og næringseiendom, aksjer mv. og driftsmidler, og som reduserer grunnlaget for formuesskatt og gir lavere formuesskatt dersom du har en netto formue som overstiger minstebeløpene.