Fylkessammenslåingen:

Departementet har nedsatt fellesnemnd - Troms får flertall

Torsdag fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet forskriften for sammenslåingen av Finnmark og Troms.

– RAMMENE ER KLARE: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier arbeidet med å bygge den nye fylkeskommunen kan starte,   Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

nyheter

- Nå er rammene klare slik at Finnmark og Troms kan starte arbeidet med å bygge den nye fylkeskommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Fellesnemnda blir satt sammen av 17 medlemmer fra Finnmark og 19 medlemmer fra Troms. Dette i henhold til sammenslåingsavtalen partene forhandlet seg fram til 15. februar; en avtale fylkestinget i Finnmark senere valgte å forkaste.

Etter inndelingsloven bør sammensetningen av fellesnemnda gjenspeile innbyggertallet i de to fylkeskommunene, opplyser departementet.

–  Jeg ønsker å gi Finnmark større innflytelse enn innbyggertallet isolert sett skulle tilsi og har derfor tatt utgangspunkt i det partene selv har forhandlet seg fram til. Jeg legger til grunn for arbeidet i fellesnemnda at det blir tatt hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser i den nye fylkeskommunen, sier Mæland.

I forskriften har fellesnemnda fått myndighet til å bestemme alle forhold som er nødvendig for at det nye fylket skal være operativt fra og med 1. januar 2020.

– Nå er det viktig at fylkestinget i Finnmark så raskt som mulig velger medlemmer til fellesnemnda. De har et stort og viktig arbeid foran seg som skal sikre gode tjenester og en god utvikling i hele det nye fylket, sier Mæland.

Forskriften fastsetter også at det nye fylkestinget bestå av 57 medlemmer.