Vannskutere:

Vil ha fartsgrense på sjøen

Tromsø kommune vil strupe farten på de nylig frislupne vannskuterne – og innførte tirsdag generell fartsgrense i sjøen.

VANSKELIG: Christian Hammernes (på bildet) i Norges Vannskuterforbund tror det kan bli vanskelig å få godkjent lokale fartsbegrensninger i sjøen i Tromsø. – Kystverket er veldig strenge, sier han. Foto: Privat 

nyheter

Det var i mai i fjor at det ble et frislipp i bruken av vannskutere. Fra da av kunne ikke lenger kommunene i Norge nekte vannskuterbrukere å utfolde seg i sjøen.

Som følge av frislippet foreslo vannskutermotstander Pål Julius Skogholt fra SV at Tromsø kommune skulle innføre fartsgrenser for vannskutere – og fikk med seg kommunestyrets flertall på dette.

Mot en stemme (Frp) vedtok politikerne i formannskapet tirsdag at de går for en generell fartbegrensning, som da skal gjelde fra land og 200 meter ut i sjøen. Der skal det ikke være tillatt å kjøre fortere enn åtte knop.

I nærheten av verneområder – hekkeplasser, oppdrettsanlegg, marinaer og andre slike anlegg settes grensa til fem knop.

Politisk flertall for grense

– Det er et politisk ønske fra kommunen at det settes begrensninger på hastigheten – og det er noe vi vil prøve å få innført, sier Jarle Heitmann, leder i Havnestyret og gruppeleder i Arbeiderpartiet.

Det er formelt sett Havnestyret som har myndighet over farvannene rundt Tromsø. Det er styret som vil anbefale fartsgrensene, og som vil søke Kystverket om å få dem godkjent.

– Jeg har liten tro på at Kystverket vil si nei når det signaliseres så tydelig fra både kommunen og Tromsø Havn om at man ønsker begrensninger, sier Heitmann.

HAVNESTYRET: Jarle Heitmann leder Havnestyret i Tromsø, og vil formelt fremme forslaget om lokale hastighetsbegrensninger i sjøen rundt Tromsø. – Det er viktig at vi får på plass lokale forskrifter, sier han. Foto: Christer Pedersen 

 

Tror ikke på strenge regler

Det er imidlertid ikke Christian Hammernes, leder i Norges Vannskuterforbund, helt enig i.

– Der man har innført slike regler andre steder i landet har en 200-meterssone blitt sett på som altfor streng, sier han.

– Kystverket er veldig restriktive når det kommer til slike begrensninger. Man setter nyttetrafikk i første rekke, og om lokale forskrifter kommer i konflikt med denne så blir forskriftene forkastet, sier han til iTromsø.

For kommunen har kommet fram til at det ikke vil være lovhjemmel for å innføre fartsbegrensninger spesifikt for vannskutere.

Kan ikke forskjellsbehandle

I et saksfremlegg til kultur-, idretts- og friluftskomiteen ble det skrevet at «det er utfordrende å regulere bruken av ett enkelt type fartøy. For å omgå denne problematikken er det nå utarbeidet et utkast til lokal fartsforskrift som skal regulere hastighet, uansett fartøytype».

Fartsgrensene vil derfor også gjelde for cruisebåter, lastefartøy, fiskebåter og annen nyttetrafikk – og der kan en begrensning på åtte knop være problematisk, mener Kjetil Hanssen, daglig leder i Arctic Drive – som leier ut vannskutere i Tromsø.

VANNSKUTERUTLEIER: Kjetil Hanssen i Arctic Drive er glad for at det ikke blir diskriminering av vannskutere, men tror at lokale fartsbegrensninger vil være vanskelig å håndheve. Foto: Trond Thomassen 

 

Viktig med forskrift

– Det er veldig positivt at man ikke diskriminerer én type fartøy, men hvordan i alle dager skal man kunne regulere farten til nyttetrafikken. Man kan også skape problemer for havneanløpene, sier han.

Jarle Heitmann i Havnestyret mener imidlertid at dette lar seg løse.

– For oss er det viktigere at vi får en lokal forskrift på plass. Så kan vi forholde oss til hvordan vi skal håndheve den når vi ser om det blir nødvendig, sier han.

I forskriftene legges det også opp til at det skal kunne utdeles bøter for overtredelse av hastighetsbegrensningene.