Troms Venstre jakter allierte for å sikre helikoptre på kystvakta

Troms Venstre mener forvaltningen av fiskeriressursene svekkes dersom kystvakthelikoptrene settes på fregattene, som signalisert av forsvarssjefen.

FELLES FRONT: Morten Skandfer og Troms Venstre jobber nå mot partifeller i andre kystfylker for å sikre helikoptre på kystvaktfartøy 

nyheter

De nye NH90-helikoptrene til Forsvaret skal dekke en rekke behov, blant dem er marine militærhelikoptre spesialisert til ubåtjakt med fregattene, samt å være et verktøy i forvaltningen av Norges fiskeriressurser.

– I debatten rundt kystvakthelikoptre ønsker vi å belyse rollen deres i å sikre forvaltning av fiskeriressursene våre. Troms Venstre jobber nå opp mot Venstre på høyest mulig nivå, sier Morten Skandfer i Tromsø Venstre.

NYE:NH90-helikoptrene skal komme fortløpende fra fabrikk de kommende årene. Foto: Jan-Erik Bergstad 

– Et forvaltningsspørsmål

Forsvarssjefen har signalisert at han ønsker å bruke helikopterressursene på fregattene. Sivile helikoptre har vært nevnt som en mulig løsning på at Kystvakta da seiler uten. Sterke røster har imidlertid avfeid sivile helikoptre som uegnet til den rollen som kystvakthelikoptrene har hatt.

– Helikoptrene er en nøkkelressurs i suverenitetsutøvelse og nærvær i nord, men også i forvaltning og håndhevelse av det norske fiskeriregimet. En effektiv kystvakt er helt nødvendig for en skikkelig forvaltning av den fornybare nasjonalformuen i havet, sier Skandfer.

– Nasjonal sak

Som stortingskandidat for Venstre i høst holdt Skandfer fanen høyt for å bevare Bardufoss som hovedbase for Bell-helikoptrene til Hæren.

– Vi i Venstre har vært bekymret for situasjonen for kystvakta og hæren ganske lenge. Vi ser på muligheten for hvordan vi kan løfte sakene opp på det nasjonale nivå, der det hører hjemme. Det er lite fruktbart helikoptersaken bare blir en nordnorsk sak. Det er en stor, nasjonal sak. Man kan få inntrykk av det er perspektiv som ikke ligger luftforsvaret nærmest, for å si det diplomatisk, men det ligger Venstre nært, sier Skandfer.

Vil mobilisere kyst-Venstre

Troms Venstre er nå på jakt etter andre deler av partiet å alliere seg med, slik at de kan mobilisere en felles front. Å sikre forvaltningen av havressursene, samt overvåking av havområdene er lagt til Kystvaktens oppgaver. Dermed vil helikoptersaken berøre justisdepartementet, forsvarsdepartementet, næringsdepartementet og miljøverndepartementet. I sistnevnte sitter Venstre-nestleder Ola Elvestuen som statsråd.

– Det er viktig for Troms Venstre å forankre helikoptersaken så bredt mulig nasjonalt. Vi søker støtte for vårt synspunkt i andre kystfylker, slik at vi ikke står med saken som en slags nordnorsk særegenhet. Vi vet at det lett blir avfeid som lokalpolitikk og snevre ønsker. Da må vi søke allianser med andre som har felles forståelse. Vi har god erfaring med å gjøre det i venstre før, og det vil vi prøve på igjen. Arbeidet pågår nå, sier Skandfer.