Friluftsrådet får penger til strandrydding og holdningsarbeid

Seks selskaper og friluftsråd får økonomiske midler fra Miljødirektoratet for å rydde opp i marin forsøpling.

FORNØYD: Daglig leder i Ishavskysten friluftsråd, Tine Marie Hagelin. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Tilskuddsordningen mot marin forsøpling er et tiltak som både skal bidra til forebygging og opprydding.

– Årets tildeling dekker opprydning i alle deler av fylket, sier Lisa Bjørnsdatter Helgason som jobber med marin forsøpling hos Fylkesmannen i Troms, til fylkesmannen.no.

Miljødirektoratet fikk inn 161 søknader fra hele landet, hvorav 71 ble innvilget. Av disse er tre rene Troms-prosjekter som til sammen får cirka 1,3 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyd med tildelingen. De som får penger i 2018 involverer avfallsselskap, kommuner, regionråd og/eller friluftsråd og vi mener derfor at de vil kunne nå ut til et stort publikum og har den nødvendige kunnskapen og apparatet til å lykkes. Prosjektene kan gi god miljønytte og føre til positive ringvirkninger i samfunnet, sier Helgason.

I Tromsø er det Ishavskysten Friluftsråd som har fått støtte. Rådet blir tildelt 419.000 kroner – noe som daglig leder Tine Marie Hagelin er veldig glad for.

– Det er kjempebra, vi har fått hele beløpet vi søkte om noe som viser at Miljødirektoratet støtter oss, sier hun til iTromsø.

Pengene skal brukes til flere prosjekter i forbindelse med strandrydding, holdningsskapende arbeid, samarbeid med renholdsselskaper og annet.

– Vi skal også ha en workshop for barn og unge, og vi skal bygge en søppelhytte, forteller Hagelin.

SØPPEL: Miljødirektoratet har gitt penger til en rekke selskaper og organisasjoner for å jobbe mot marin forsøpling  Foto: Ronald Johansen

Disse selskapene fikk midler:

  • Senja Avfall IKS (Troms) 561 720 kroner. Kartlegge marin forsøpling. Ryddeaksjon langs kysten av Midt-Troms
  • Ishavskysten Friluftsråd (Troms) 419 300 kroner. Rydde strandsoner og gjennomføre holdningsskapende prosjekter.
  • Avfallsservice AS (Troms) 300 000 kroner. Innsamling av marint avfall i de seks nordligste kommunene i Troms.
  • Hålogaland Ressursselskap IKS (Sør-Troms og Nordland) 500 000 kroner. Rydde strandsoner og gjennomføre holdningsskapende prosjekter.
  • Finnmark Friluftsråd (Nord-Troms og Finnmark) 1 000 000 kroner. Gjennomføre strandrydding og tiltak mot marin forsøpling i 23 kommuner.
  • Coasteering AS (Troms, Sogn og Fjordane, Aust Agder) 800 000 kroner. Kombinasjon av coasteering og plastrydding som holdningsskapende tiltak rettet mot ungdomsskoler.