NHO nekter å innfri viktig LO krav

Meklingen i privat sektor kan fortsatt ta mange timer. NHO nekter å innfri et viktig LO krav på pensjon. Her er status for nattens mekling.

INGEN ENIGHET: LOs leder Hans-Christian Gabrielsen og NHOs administrerende direktør, Kristin Skogen Lund.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

nyheter

VG får opplyst at partene i meklingen i privat sektor har fått forelagt en skisse til løsning av riksmeklingsmannen, som innebærer en ramme på omtrent 2,8 prosent hvor det gis én krone i generelt tillegg og to kroner og femti øre til lavtlønte uten lokal forhandlingsrett.

Det blir ansett for å være en stor seier for LO.

LO skal også ha fått gjennomslag for en løsning for de såkalte sliterne. De får tre milliarder kroner fra konfliktfondet frem til 2023. LO skal ikke ha fått gjennomslag for at pensjonen skal gjelde fra første krone, men for saken om reise, kost og losji hvor de har kommet frem til en løsning som gjør at det ikke lenger skal være mulig å organisere virksomhet via postkasseselskaper.

Delegasjonen til NHO og LO har nå skissen til vurdering, får VG opplyst.

Partene har også blitt enige om at AFP skal utredes.

Lang prosess

Etter ti timers megling på overtid står LO og NHO fortsatt langt fra hverandre. Din lønnsøkning er foreløpig ikke diskutert. Men det er ikke krise; det er en sak de tar til slutt, og som de tar for gitt at de kommer frem til en enighet om.

Meglingen mellom NHO og LO og YS-forbundene har pågått siden onsdag, og ved midnatt gikk fristen ut. Partene forhandler nå på overtid. Fører meglingen ikke frem, kan den første storstreiken på 18 år være et faktum. Like før midnatt opplyste riksmegler Nils Daleide at partene er villige til å arbeide etter fristen. Det er fredsplikt så lenge partene megler.

VG har vært i kontakt med folk som følger meglingen tett. Her er følgende status litt før klokken ti søndag morgen:

NHO har gitt sine tilbud til LO, som de nå vurderer. De er ikke av en slik art at de vekker glede i LO, og risikoen for at det ender i konflikt er fortsatt meget stor.

Tre hovedpunkter

Tre hovedpunkter er kritiske:

1. Avtalefestet pensjon (AFP). NHO skal ha gitt en del på innholdet, men det spørs om LO er fornøyd.

Men den saken vil uansett ikke finne sin løsning i vårens oppgjør. NHO tilbyr at de sammen henvender seg til regjeringen for å få til en utredning sammen med regjeringsapparatet.

– Betyr det at det ikke lenger forhandles om substans i endringer av AFP?

– Ja, det er riktig. Det vil ikke bli løst i meklingen, men eventuelt i en utredning etter oppgjøret, sier en kilde.

Regjeringskilder bekrefter overfor VG at de er innstilt på å bidra med en slik utredning, hvis det kan bidra til at partene i meklingen blir enige.

Problemet er at de først må bli enige om andre saker:

2. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP), hvor striden står om opptjening skal skje fra første krone, og ikke som i dag fra vel 90.000 kroner.

Kilder sier til VG at NHO ikke har gått med på det kravet.

Det er kritisk fordi det er en sak som er viktig for LO. Det dreier seg om å sikre pensjon til svake grupper: lavtlønte og folk i brøkstillinger.

LO kan meget vel gå til streik og kamp for en slik sak.

3. Reise, kost og losji.

Der har Norsk Industri (NHO) levert en løsning som det kan være mer aktuelt for Fellesforbundet (LO) å være positiv til. Men det skal være uenighet i Fellesforbundet om det siste tilbudet de har fått.

Samlet gir dette et tilbud som LO sliter med: Ledelsen vil ikke si ja til et tilbud som det risikerer at medlemmene stemmer ned i uravstemningen.

Det siste tilbudet fra NHO er ikke endelig, men det nærmer seg: Men hvis LO ønsker, kan det bli gått en ny runde til.

Hvis meklingen avsluttes i formiddag, er det trolig fordi LO har sagt nei. Da blir det streik.

Fortsetter meklingen utover i ettermiddag, er det trolig fordi begge parter ser at det fortsatt er noe å hente.

Hovedproblemet er obligatorisk tjenestepensjon. Hadde NHO gitt seg på at opptjening skal skje fra første krone, så hadde oppgjøret endt uten konflikt.

Utelukket

Men kilder sier til VG at det er 100 prosent utelukket at NHO ikke vil innfri det kravet. Kostnaden har vært beregnet til 3,5 milliarder kroner, men det er trolig justert noe i mekgingen.

Motstanden skyldes først og fremst knallhard motstand fra reiseliv, service og handel, som vil få store ekstra kostnader, fordi de har svært mange unge på deltid.

I NHO er man klar på at hvis LO virkelig har trodd på at de skulle få gjennomslag om at opptjeningen skal skje fra første krone, så blir det streik. Årsaken til det er at NHO har vært svært tydelige på at de ikke har noe å gi i den saken.

Partene har ikke sovet i natt.

– Her er det tett luft og mye snop, sier en NHO-kilde.

– Her går det i de siste kjeksstumpene og epler. Snopet er spist opp, sier en trøtt LO-kilde.

Hele 35.000 medlemmer i LO og YS tas ut i streik fra søndag morgen klokken 6.00 hvis partene ikke blir enige. Særlig streikeuttaket i transportnæringen vil slå kraftig ut allerede fra første dag. Og ytterligere 200.000 medlemmer kan havne i streik hvis streikeuttaket blir utvidet.

Tidligere leder for Fellesforbundet, Arve Bakke, mener det er et godt tegn at forhandlingene hos Riksmekleren ennå ikke er brutt. Han tror på en løsning.

– Til lengre tid det går nå, til større sannsynlighet er det for at de kommer i land. At de forhandler på overtid, er nærmest blitt en vane de siste årene. Men når du kommer til morgenkvisten er det et tegn på at løsning er mulig, sier Bakke til frifagbevegelse.no.