Fornøyd med gjennomslag for fanesak

Fellesforbundet lokalt er fornøyd med at arbeidstakerorganisasjonene og NHO kom til enighet.

Finn-Gunnar Domben, distriktssekretær i Fellesforbundet Troms/Finnmark og Svalbard.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Fellesforbundet spilte inn én sak som de mente var spesielt viktig – at utenlandsk arbeidskraft i verftsindustrien skal ha kost og losji på lik linje med norske arbeidstakere.

– Vi i Fellesforbundet er særdeles godt fornøyd med å få gjennomslag for dette. Samtidig mener vi det er positivt at lavtlønte får en økning på 3,50 kroner per time, inkludert en generell økning for samtlige på én krone, sier Finn-Gunnar Domben, distriktssekretær i Fellesforbundet Troms/Finnmark og Svalbard.

Kravet om opptjent pensjon fra første krone tjent, ble det ikke gjennomslag for.

– Det aller beste er å unngå streik, det tror jeg alle er glade for i dag, sier Domben.

Styreleder i Tromsø LO, Torill Nustad, er også tilfreds med det oppnådde resultatet.

– Vi har ikke fått finstudert protokollene, men vi er veldig fornøyd med å få gjennomslag på flere punkter, sier Nustad, som blant annet nevner ny avtalefestet pensjon for dem som ikke er i stand til å jobbe til de er 65 eller 67 år.