Leder i kontrollutvalget om Tromsøbadet:

Forventer mer enn 100 millioner i overskridelser

Høyre-toppen og leder av kontrollutvalget Rolleiv Lind (H) er ikke nådig i sin dom over prosjektledelsen til Tromsøbadet.

OVERSKRIDELSER: Den tidligere bankmannen og leder av kontrollutvalget Rolleiv Lind (H). 

nyheter

– Rapportene som er lagt fram om Tromsøbadet er ikke hyggelig lesning. Det peker på at det med all sannsynlighet går mot ytterligere overskridelser for Tromsøbadet. Årsaken er dårlig prosjektstyring fra kommunens side, sier Lind.

Tromsøbadet har en total budsjettramme på 799.000.000 kroner, etter overskridelser for et år siden på hundre millioner kroner.

Som tidligere omtalt har Tromsøbadet snart brukt opp nesten samtlige reserver, 62 av 64 millioner kroner. Fremdeles er det et betydelig arbeid igjen før Tromsøbadet står klart, noe som gjør at prosjektet har havnet på «rød sone» i administrasjonssjefens oversikt over investeringsprosjekt.

– Skulle ha blitt gjort for lenge siden

Administrasjonen skal i kommunestyremøtet i april legge fram en oppdatering på prosjektet. Lind mener det burde vært tatt større grep tidligere.

– Administrasjonssjefen skulle ikke ventet nå med å lage en oppfølging, man skulle ha gjort det for lenge siden. Ingen med noen grad av fornuft kan påstå at man ikke har kjent til alle problemene med prosjektledelsen av Tromsøbadet, det står i offentlige dokumenter som er tilsendt både administrasjonen og politisk ledelse, sier han.

Manglende kompetanse

Han mener det ikke er et spørsmål om det blir overskridelser – men hvor stor de kommer til å bli.

– Det er flaut at det er så stort sprik mellom de vedtatte budsjettrammene, og hvor dyrt kommunens investeringsprosjekt ender opp med å bli. Allerede er det hundre millioner i overskridelser på Tromsøbadet. Det er budsjettert alt for optimistisk, og jeg er nesten sikker på at det blir ytterlige store overskridelser. Det er kun et grovt anslag, men om det blir mindre enn hundre millioner kroner i ytterligere overskridelser blir jeg svært overrasket, sier Lind.

Lind mener det koker ned til manglende kompetanse i kommunen

– Såpass bør virke åpenbart nå. Det er manglende kompetanse fra planleggingen av investeringsprosjekt, til gjennomføring.

Lytter til kritikken

Administrasjonssjefen Britt Elin Steinveg sier hun lytter til kritikken.

– Vi tar kontrollutvalgets kritikk på største alvor og tar tak i utfordringene som har vært påpekt. Derfor har vi jobbet med prosjektledelse på Tromsøbadet, og prosjektledelsen har vært byttet ut siden sist rapport ble kjent, det er flere måneder siden. Vi har også tatt tak i kommunikasjonen mellom prosjektledelsen og de som jobber på Tromsøbadet for å få bedre dialog. Dette er et svært og komplisert prosjekt. Det jobbes for å få til god koordinering, sier hun.

For tidlig inn i økonomiplan

Hun mener det er en klar grunn til at det er sprik mellom vedtatte budsjettrammer og endelig kostnad.

– Prosjekter kommer inn i økonomiplan på et så tidlig tidspunkt at vi ikke har oversikt over totalkostnadene. Årsaken er at både politikere, brukere og administrasjonen er ivrig etter å få prosjektene inn i økonomiplan tidlig, men treffsikkerheten er ikke god. Derfor jobber vi nå med å endre investeringsrutinene, ved å ikke føre opp beløp for tidlig, sier Steinveg.