Dette hotellet trues med mulig prikk etter skjenkekontroll

Tromsø kommune har sendt forhåndsvarsel om brudd på alkoholloven til Smarthotel Tromsø etter en skjenkekontroll denne måneden.

DRAKK MEDBRAKT: Seks personer fikk tildelt glass til å helle sin mebrakte alkohol i.   Foto: Illustrasjonsfoto (Pexels)

nyheter

7.april gjennomførte Securance skjenkekontroll på Smarthotel Tromsø. Under skjenkekontrollen ble det klarlagt at en gruppe på seks personer drakk medbrakt alkoholholdig øl, i en sittegruppe ved resepsjonen. Ifølge rapporten, som ble skrevet etter kontrollen, har personene fått tildelt glass til å drikke av, fra ansvarshavende som var på jobb på gitt tidspunkt.

I varslet skriver kommunen at hotellet vil kunne få tildelt en prikk dersom de konkluderer med at hotellet brøt Alkoholloven ved å ikke ta fra disse personene medbrakt alkoholholdig drikk.

Dersom et skjenkested får tolv eller flere prikker i løpet av et år, kan skjenkebevillingen inndras i minimum en uke.

Hotellsjef Marius Thorsen ved Smarthotel Tromsø i en SMS til iTromsø at hotellet er klar over regelverket og at de har full forståelse for at det ikke skal nytes medbrakt.

– Vi har rutiner på hvordan dette skal håndteres, og vi skal gå gjennom hva som har skjedd med den som var på jobb. Eventuelt se om det bør gjøres endring i rutinene våre, skriver Thorsen.