Enstemmighet om det dyreste hall-alternativet

Formannskapspolitikerne vedtok tirsdag at den planlagte idrettshallen på Storelva ikke skal bygges i en lightutgave.
nyheter

Dermed gikk politikerne for det såkalte alternativ 1 - som omfatter en håndballhall som er mulig til å dele opp i tre småhaller for andre idretter, flere garderober, samt tribuneplass til 350 tilhengere. I tillegg skal hallen ha mer omfattende tekniske rom, ansatterom og andre servicefasiliteter.

Politikerne skulle ta stilling til tre forskjellige alternativer - det vedtatte fullskala-alternativet, samt en nedstrippet versjon av denne, samt et alternativ på lavest mulig kostnads- og innholdsnivå - og som samtidig holdt seg innenfor kravene til tildeling av tippemidler.

Dårlige forhold

- Det handler om en gymsal til en skole, det elevene har levd med svært dårlige forhold for gymundervisningen. Det handler om å oppfylle læreplanmålene for kroppsøving og gym for en stor skole, sa SVs Ingrid Marie Kielland.

Høyres Erlend Svardal Bøe var enig.

- Dette er den tredje største barneskolen i Tromsø som har hatt uverdige gymforhold. Derfor er det bra at vi får på plass en god gymsal slik at det får gode nok forhold, sa han.

Stor usikkerhet

Han mente at det var helt nødvendig å godkjenne investeringsplanene.

- Da vil elevene få fullgod gymundervisning, sa han.

Rødts Jens Ingvald Olsen sier at han i sin tid som finansbyråd stoppet byggeplanene for hallen da de beregnede kostnadene steg fra 70 til 120 millioner.

- Nå ser det ut til at kostnadene likevel havner i den størrelsesordenen, men vi må samtidig si at dette er en nødvendig investering, sa han.

Ferdig i 2020

For å få ressurser nok til å bygge hallen på Storelva må det økes investeringsramme for prosjektet. Dette skal innarbeides i kommunens investerings- og økonomiplan. Det er ikke tallfestet hvor mye ramma må økes, men trolig vil det handle om mellom ni og 15 millioner kroner.

- Det er ennå ikke klart hvor stor investeringskostnadene ender på, vi skal gå gjennom en runde med anbud. Deretter vil vi komme tilbake til kommunestyret med endelig investeringskostnad, sa administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

Hun tror at gymsalen kan stå ferdig om halvannet år - cirka årsskiftet 2019-2020.

Avdelingsdirektør Bjarte Kristoffersen sier at adminstrasjonen vil være klare til å gå igang med det videre prosjektering så raskt det lar seg gjøre.

- Når vi har et budsjett på plass kan vi starte - og jeg tror tidslinjen vil holde så fremt vi får inn anbud fra entreprenører, sa han.