Tre hasjsaker i retten i dag

Tre personer fikk i dag hver sin hasjdom i Nord-Troms tingrett.

TRE DOMMER: Onsdag ble tre personer dømt i tre ulike hasjsaker i Nord-Troms tingrett.  

nyheter

Onsdag gikk tre saker for Nord-Troms tingrett der alle de tre tiltalte ble dømt i forbindelse med bruk eller besittelse av hasj.

En mann i 40-årene ble i september i fjor tatt på Sjøsjeteen med 24 gram hasj. Narkotikaen ble funnet i en portemone sammen med mannens bankkort, og han skal ha oppholdt seg i nærheten. Mannen erkjente straffskyld og ble dømt til 18 dagers fengsel. I tillegg må mannen betale en bot på 4.000 kroner samt 3.000 kroner i saksomkostninger.

På grensen mellom betinget og ubetinget

Den andre dommen omhandler også en episiode som skjedde i september i fjor da en mann i 20-årene kjøpte 90 gram hasj. Av dommen fremkommer det at mengden ligger akkurat på grensen mellom betinget og ubetinget fengselsstraff. Ettersom hasjen var til eget bruk, og mannen tilsto, ble han dømt til 21 dagers betinget fengsel. Han fikk også en bot på 8.000 kroner.

Kjørte i narkorus

Den tredje saken omhandlet kjøring i narkorus. En mann i 50-årene skal i desember i fjor ha kjørt bil etter å ha brukt hasj. Han var påvirket av THC, virkestoffet i cannabis, tilsvarende en promille på 1,2. Mannen skal også ha tatt amfetamin eller metamfetamin, noe han selv ikke husker. I Nord-Troms tingrett ga mannen en uforbeholden tilståelse. Han ble dømt til 18 dager i fengsel, og han får ikke lov til å kjøre på to år. I tillegg må mannen betale 15.000 kroner i bot.