Tapte kampen om adkomstvei til vindmølleparken

Lokalbefolkningen, Mattilsynet, reindriftsmyndighetene samt lokalpolitikerne ble ikke lyttet til – veien opp til vindkraftanlegget på Raudfjell og Kvitfjell skal starte på Sjøtun.

ANLEGGSARBEID: Det er allerede startet annleggsarbeid i fjellet over Sjøtun i Kattfjord. Foto: Tone Mette Yttergård 

nyheter

Det er den endelige dommen fra Olje- og energidepartementet.

Dermed stadfester departementet det opprinnelige vedtaket fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som ga utbyggerne tillatelse til å bruke den eksisterende veien opp til anleggsområdet.

Omfattende protester

En rekke organisasjoner, myndigheter og politiske organer – blant annet Tromsø kommune – hadde klaget på vedtaket, men departementet valgte altså å se bort fra dette.

– Selvfølgelig er jeg skuffet. Vi hadde håpet på å få gjennomslag, men det fikk vi ikke denne gangen, sier Frps gruppeleder, Anni Skogmann.

SKUFFET: Fremskrittspartiets Anni Skogmann er skuffet over at hennes partifelle, olje- og energiminister Terje Søviknes, ikke lyttet til hennes og Tromsøs protester mot anleggsveien i Kattfjorden. Foto: Tor Farstad 

Hun reiste tidligere i vår ens ærend til Oslo for å fremme Tromsøs syn overfor olje- og energiminister og partifelle, Terje Søviknes.

Vurderer å anke videre

Arbeiderpartiets gruppeleder, Jarle Heitmann, er også skuffet.

Han sier at det er kritikkverdig at lokalbefolkningens protester, et samlet politisk miljø, samt sterke innsigelser fra tunge statlige instanser ikke ble lyttet til. Blant annet Mattilsynet har vært kritiske til hvordan drikkevannsituasjonen kan påvirkes.

– Nå er det vanskelig å få gjort noe mer i saken, bortsett fra eventuelt å anke til Kongen i statsråd. Vi må se om vi kan gjøre det, sier Heitmann.

Kritiserer manglende innflytelse

Heitmann er kritisk til politikerkollegene på borgerlig side.

KRITISERER: Arbeiderpartiets Jarle Heitmann er kritisk både til Olje- og energidepartementet og de lokale Frp- og Høyrepolitikerne som hadde «lovet» å fikse saken. Foto: Ronald Johansen 

– Jeg er skuffet over at Frp og Høyre ga inntrykk av at de ville løse saken ved å snakke med ministeren. Nå viser det seg at de ikke har innflytelse overfor regjeringen, sier han.

Dette registrerer Anni Skogmann.

– Man kan tolke det som man vil, men vi har som lokalpolitikere fått fremme vårt syn overfor statsråden – selv om han valgte å lande på et annet ståsted, sier hun.