Brannvesenet advarer mot pågående selgere som tvinger seg inn i husene til folk

Siden påske har Tromsø brann og redning fått henvendelser fra flere beboere som forteller om skremmende og ubehagelige opplevelser med selgere som trenger seg på.
nyheter

– Det er snakk om et foretak som opererer med å selge det de kaller for brannsikringsbefaring. De påberoper seg at de tar en brannsikker sjekk av boligen, og mange av dem som de kommer til misforstår, og tror at selgerne kommer fra brannvesenet. Men det stemmer altså ikke, sier feiermester Jo-Inge Stenersen til iTromsø.

Fredag sendte Tromsø brann og redning ut en pressemelding der de advarer mot de pågående selgerne, og skriver blant annet at de har fått henvendelser fra publikum som har opplevd skremmende og ubehagelige opplevelser med selger som representerer et foretak, og at de har en svært uheldig fremgangsmåte i sitt møte med publikum.

– Vi ønsker derfor å gå ut med en generell advarsel mot selskapets selgere utfra de tilbakemeldingene vi har fått, sier Stenersen.

Brannvesenet varsler sine tilsyn

«Publikum viser til svært pågående selgere som gjør at beboere føler seg tvunget til å slippe vedkommende inn. Beboerne føler frykt og usikkerhet fordi selger har gått rundt og kritisert det branntekniske utstyret som beboeren har i huset» står det i pressemeldingen, der blant annet skal ha blitt påpekt fra selger at røykvarslerne er brannfarlige.

Stenersen forteller at selgerne oppgir at de har fått godkjenning og tillatelse fra brannvesenet om å foreta tilsyn i private hjem.

– Dette grenser opp mot den tjenesten vi tilbyr når vi foretar tilsyn av fyringsanlegg i de private hjem. Dette er tilsynsoppgave som brannvesenet har og vi presiserer at det kun er brannvesenet som lovmessig kan tilby slik tilsynstjeneste, sier Stenersen og påpeker at deres ansatte bærer uniform og har legitimasjon.

– I tillegg varsles disse tilsynene via brev flere dager i forkant av at vi kommer. Vår metodikk handler om å motivere beboere om å skaffe seg ny brannvarsling og slokkeutstyr dersom vi ser at det er noe galt med det.

Lister opp «mangler»

Videre opplyser Stenersen at brannvesenet ikke selger produkter.

– Andre som gir inntrykk av å tilby den samme tjenesten som oss bør avvises.

Det utleveres under besøkene en liste over hvor mange røykvarslere, brannstiger, komfyrvakt, brannslukningsapparat med mer som beboere mangler i huset sitt. Videre blir det krysset av for hvor mange som man bør kjøpe fra bedriften.

– Det tyder at salg er en motivasjon her, sier Stenersen.

I pressemeldingen påpeker Tromsø brann og redning at de ikke har noe imot at aktører selger sikkerhetsutstyr, og har heller ikke noe imot dette selskapet, og skriver «Fremgangsmåten vi her har fått tilbakemelding på svekker i større grad tilliten blant publikum til både selskapet og brannvesenet».