Nerstranda innfører papirposer i alle butikkene

Kjøpesenteret vil kutte ned på unødvendig plastforbruk.

FRA PLAST TIL PAPIR: Senterleder hos Nerstranda, Veronica Evertsen, skal tilby senterets kunder papirposer i samtlige butikker. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

I løpet av mai skal alle kunder kunne velge papirposer foran plastposer i samtlige butikker på Nerstranda, bekrefter senterleder Veronica Evertsen.

– Vi ønsker å tilby våre kunder et alternativ til plastposer. Unødvendig plastforbruk er en veldig viktig sak som vi ønsker å rette fokus mot, og skape en bevisstgjøring rundt, sier senterlederen.

Valg – ikke plastposeforbud

Samtlige 45 leietakere på Nerstranda får, og blir oppfordret til å tilby, papirposer til alle kunder som måtte ønske det. I dag er Body Shop den eneste av senterets butikker som konsekvent bruker papirposer.

– Er det på sikt aktuelt å innføre et plastposeforbud på senterets butikker?

– Vi verken kan eller ønsker å diktere noe forbud mot plastposer i senterets butikker. Å gi kundene valget er det vi ønsker, sier Evertsen.

Samtlige butikker positive

Papirposene vi ikke være designet for hver enkelt butikk, men skal bære en Nerstranda-logo. Kjøpesenteret tar til gjengjeld alle utgifter med produksjonen av posene.

 

– Vi har bare fått positive tilbakemeldinger fra leietakerne på initiativet. Vi har lenge hatt fokus på kildesortering, som vi opplever at våre leietakere tar på alvor.

– Kjenner du til andre kjøpesentre der de tilbyr papirposer i alle butikker?

– Nei, vi kjenner ikke til andre som har gjort dette.