Tiltalt for grovt bedrageri etter å ha fått for mye penger fra Nav

Unnlot å oppføre arbeidstimer.
nyheter

En kvinne i slutten av 30-årene er i Nord-Troms tingrett tiltalt for grovt bedrageri etter at hun i elektroniske meldekort til Nav unnlot å føre opp alle timene hun hadde arbeidet. Dette førte til at hun fikk uberettiget utbetalt arbeidsavklaringspenger fra Nav på over 250.000 kroner.

I tiltalen skrives det at bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt betydelig økonomisk skade for Nav.

Kvinnen er i tillegg tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring og for skriftlig eller muntlig å ha gitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet.