Får 14,5 millioner til tilrettelagt transport

Regjeringen gir penger til flere fylkeskommuner i en utvidet TT-ordning.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bedyrer i en pressemelding at regjeringen vil ha god kostnadskontroll på Sotrasambandet, som er beregnet til ti milliarder kroner. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

nyheter

TT-ordningen er en ordning med tilrettelagt transport for funksjonshemmede, som er et særskilt transporttilbud for personer som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

Nå gir regjeringen penger til fylkeskommunene Aust-Agder, Østfold, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms og Finnmark. Totalt er bevilgningen for 2018 på 112,9 millioner kroner, og Troms får 14,5 millioner av disse kronene.

– Regjeringen vil gi bedre mobilitet til alle i befolkningen. Gjennom gode transportordninger og bedre infrastruktur skal flest mulig kunne ta del i sosiale aktiviteter. Nå tildeles syv fylkeskommuner om lag 94,5 millioner kroner til den utvidede TT-ordningen for 2018, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Denne ordningen ble utvidet i 2016, for å sikre utvalgte brukere 200 reiser i året. Ved årsskiftet 2017/2018 benyttet om lag 3.400 brukere den utvidede TT-ordningen. Det er 107 000 TT-brukere totalt.