Frykter for fremtiden til Norges nordligste, norske journalistutdanning

Marte Fredly-Steen er førsteårsstudent ved journalistutdanningen i Bodø. I dag fikk hun beskjed om at det kanskje ikke kommer noen etter henne.

Førsteårsstudentene Marte Fredly-Steen og Silje Olsen frykter for fremtiden til studiet sitt ved Nord Universitet.   Foto: Privat

nyheter

– Vi studentene er veldig opptatt av at det skal komme en ny førsteklasse, nå som vi går over til andreklasse. Flere studenter er viktig for et godt studentmiljø, sier Steen.

Hun er blant de litt over 20 studentene som nå er på sitt første år av utdanningen.

– I dag fikk vi det bekreftet at det ikke blir noe opptak til studiet til høsten, fordi det kun er 19 søkere som har denne utdanningen på førsteplass. Det magiske tallet er 25 søkere for at det skulle bli et opptak til dette studiet også i år. Det at det må være 25 er rett og slett fordi man vil ha en garanti for at i hvert fall 20 mennesker skal gå ut herfra med en bachelor i hånda.

Hun mener likevel at dersom de får seks søkere eller mer til å velge studiet som sitt førstevalg vil det bli et opptak også til høsten.

Ikke offisielt besluttet

Førsteamanuensis Bengt Engan ved Fakultet for samfunnsvitenskap er leder for journalistutdanningen ved Nord Universitet og mener at studiet ikke vil videreføres til høsten, og at det er beklagelig.

– Det er ikke offisielt besluttet at det ikke blir noe opptak, men vi har fått signaler om at det neppe blir det i år. Det er styret på Nord Universitet som avgjør dette i begynnelsen av mai, sier han.

Det er likevel lite å gjøre for å redde utdanningen, ifølge Engan.

– Det er satt et tall på hvor mange søkere vi trenger for å kunne starte et studie, og vi er under det tallet. Så enkelt er det.

Går utover studentene

Fredly-Steen mener at mangelen på en førsteklasse vil gå sterkt utover studentmiljøet. Hun får støtte fra Engan.

– Sånn umiddelbart kan jeg ikke si at dette vil gå utover noe annet enn studentene, men det er ille nok det. Vi har to kull som vi skal ta oss av og gi god oppfølging, sier han.

Elevene ved skolen gjør nå det de kan for å få nok søkere til studiet.

– Hvis denne utdanningen legges ned vil Nord-Norge miste mange nye journalister. Hvis det ikke finnes journalister her i nord, hvem skal da dekke dette området som vi kjenner best? legger Silje Olsen til, som også er student ved Nord.

Det har ikke lykkes iTromsø å komme i kontakt med styret ved universitetet for bekreftelse på om det fortsatt er en mulighet for opptak til høsten eller ikke.