Tromsø holder seg i rødsonen de neste dagene

På grunn av oppholdsvær og tørre veibaner ventes høy luftforurensning i Tromsø mandag og tirsdag.

  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det melder nettstedet luftkvalitet.info, som overvåker og varsler om luftkvaliteten i Norge. Nettstedet er utviklet og driftes av Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) på vegne av Miljødirektoratet, Statens Vegvesen og NILU.

Gjennom store deler av mandag er luftforurensningen oppe på rødt nivå - som betyr høy forurensning. Litt etter klokken 18 trappes den litt ned, på moderat nivå. Det samme gjelder tirsdag. Da er det ventet høy forurensning midt på dagen. Det er oppholdsvær i kombinasjon med rolige vindforhold og tørre veibaner som er årsaken til luftforurensningen.

Tromsø kommune skriver at enkelte personer bør redusere utendørsaktiviteten i disse tidspunktene. Det gjelder barn med luftveislidelser, som for eksempel astma og bronkitt, og voksne med alvorlige hjerte-, kar og luftveislidelser.

– Vi oppfordrer bilister til å la bilen stå, dersom de har mulighet til det - spesielt dersom bilen er skodd med piggdekk. Disse dekkene gjør luftkvaliteten dårligere, hvilket kan medføre fare for utsatte grupper, skriver kommunen på sine nettsider.

Piggdekk skraper opp asfalten og gir store mengder svevestøv.