Vegvesenet anbefaler fem hovedruter inn til Tromsø

Statens Vegvesen anbefaler å utrede fem hovedruter inn til Tromsø, via Malangen, Senja, E8, Ullsfjord/Lyngen og fra Karlsøy.
nyheter

Samferdselsdepartementet har bedt om en konseptutvalgutredning, for å se hvordan innfartsårene til Tromsø kan gi best mulig utvikling for regionen i framtida. Planene kan imidlertid ta flere tiår.

Utredningen skal være ferdig i 2019, og omfatter hele området fra Senja og Sørreisa til Lyngen og Kåfjord. Statens Vegvesens anbefaling er nå klar. De mener at man bør utrede fem hovedreuter inn til Tromsø:

  • Fylkesveg 91 fra Olderdalen
  • E8 fra Nordkjosbotn
  • Fylkesvegene over Malangshalvøya
  • Fylksvegene fra Buktamoen via Senja
  • Fylkesvegene fra Karlsøy

Også hurtigbåtrutene fra Skjervøy og Finnsnes skal tas med i vurderingene.

LES OGSÅ: Veivesenet skal forbedre innfartsveiene inn til Tromsø

Det er departementet som nå skal fastsette mandat på bakgrunn av utredningen fra Statens Vegvesen.

– I den nye utredningen trekker vi en større sirkel rundt Tromsø. Det er mange utfordringer og ønsker både for riksveiene og fylkesveiene. Den nye utredningen skal finne ut hvilke muligheter vi har, og hvor behovene er størst, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen i Region nord på egne nettsider.

Utenom E8 i Ramfjorden og tiltak i Tromsø sentrum, ligger det ikke penger inne til større investeringer i området verken i Nasjonal transportplan eller Region transportplan i perioden fram til 2029.

LES OGSÅ: Statens vegvesen tar grep - slik skal de sikre E8 mot nye skred