Vil innføre skuddpremie på rødrev

Revejegere på Innlandet og i Ytre Ramfjord bør få skuddpremie dersom de feller rødrev.

VIL HA SKUDDPREMIE: Grunneierne i Ytre Ramdjord og på Innlandet vil innføre en prøveordning med skuddpremie på rev. Foto: Stian Jacobsen. 

nyheter

Det foreslår grunneierlaget i området, som ønsker å innføre en treårig prøveperiode med skuddpremie.

Ifølge en søknad som er sendt til kommunen så mener grunneierlaget at revebestanden nå er blitt så stor at den er blitt plagsom for dem som driver med husdyrhold.

Tar ryper og skogsfugl

Dessuten mener laget at det går ut over rype- og storfuglbestanden i området.

At revebestanden har vokst begrunner grunneierne med at det er gjort mange observasjoner av rev både i utmark og i bebyggelsen.

Det rapporteres også om omfattende skabbsmitte blant revebestanden, ifølge grunneierne.

500 kr per rev

I søknaden til kommunen skisserer grunneierne en premie på 500 kroner per felt rev, og at man setter et tak på ti premier per år.

Deretter ønsker man å evaluere ordningen for å se om man har fått ønsket resultat.