Fem måneders fengsel for vold

En mann i 20-årene er dømt til fem måneders ubetinget fengsel for vold mot en annen mann.

VOLDSDOM: En mann i 20-årene er dømt til fem måneders fengsel for å ha slått ned en annen mann slik at denne mistet bevisstheten, og fikk flere tenner skadet. 

nyheter

De to havnet i bråk utenfor Burger King i Storgata sist sommer.

Den nå dømte mannen slo fornærmede med knyttet hånd i ansiktet slik at han fikk to tenner brukket, og falt i bakken der han slo bakhodet så hardt at han mistet bevisstheten.

I etterkant av voldsepisoden var fornærmede sykemeldt i nesten tre uker.

Fengsel i fem måneder

I rettssaken som gikk for Nord-Troms tingrett hevdet den dømte at han handlet i tilnærmet nødverge fordi han mente at tiltalte hadde slått til en venn av ham.

Dette har retten ikke lagt vekt ved, og viser til flere vitneavhør som tilbakeviser påstanden fra den dømte. En enstemmig tingrett dømmer derfor mannen til fem måneder i fengsel.

I tillegg må han betalte fornærmede i overkant av 75.000 kroner i oppreisning, erstatning, samt dekning av fremtidige tannlegekostnader.

I tillegg må domfelte betale 4.000 kroner i saksomkostninger til staten.