Foreslår nytt navn for Tromsø Museum

Et utvalg anbefaler navnebytte for Tromsø Museum for å få fram tilhørighet til UiT, samt fremheve det arktiske.

MUSEUM: Det nye museet er vedtatt plassert på Macktomta i Sørbyen (museumsbygget til venstre) sammen med et planlagt hotell. Illustrasjon: Eiendomsspar 

nyheter

I en ny rapport, «Mulighetsstudie for Tromsø Museum - Universitetsmuseet», som ble lagt fram i går, 2. mai, foreslås «Norges arktiske universitetsmuseum» som nytt navn.

Utvalget påpeker at et nytt museumsnavn kan være et springbrett for å promotere både universitetet og Tromsø by.

– Navnet «Norges arktiske universitetsmuseum» vil i større grad få fram tilhørigheten til UiT, samt fremheve fokuset på det arktiske. Med sin nye plassering i Tromsø sentrum og det nye kulturkvartalet, kan museet få anerkjennelse som «Den arktiske hovedstads» museum, skriver UiT i en pressemelding.

Utstillingsvindu

SKAL LEDE: HT-sjef Inger Buresund skal lede utredningen om ny fakultetsstruktur for kunstutdanningen ved UiT.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Videre anbefaler utvalget at man benytter muligheten til å bruke universitetsmuseet som et utstillingsvindu for hele universitetet.  Man bør legge til rette for skiftende utstillinger fra alle fagmiljø ved UiT, sørge for at museets magasin åpnes for publikum, utrede muligheten for peer review-utstillinger, og i større grad benytte museet i undervisnings- og praksisøyemed.

– Mulighetene for det nye museet som formidlingsarena for hele universitetet, med fokus på det arktiske, vil gi Tromsø, Nord-Norge og Norge nye viktige historier å fortelle både nasjonalt og internasjonalt, sier sjef ved Hålogaland teater, Inger Buresund, som har ledet utvalget, i pressemeldingen.

– Må styrke samarbeidet

Det var før jul i fjor at universitetsstyret ved UiT bestemte at et utvalg skulle nedsettes for å gjøre en mulighetsstudie av Tromsø Museums funksjon og plass ved universitetet.

En del av arbeidet til utvalget har også vært å vurdere Det kunstfaglige fakultets (Kunstfak) fremtidige organisering. Utvalget anbefaler UiT å samorganisere Kunstfak med dagens Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), subsidiært en samorganisering med museet.

Utvalget mener at samarbeidet mellom disse bør styrkes med tanke på å utvikle et fremtidig kulturkvartal, og at UiTs ledelse må ha en aktiv rolle i å utvikle dette samarbeidet, skriver UiT på sine nettsider.

– Jeg vil gjerne takke arbeidsgruppen for rapporten. Det trekkes opp spennende muligheter som vil vurderes i fagmiljøene og endelig avgjøres av universitetsstyret, sier rektor Anne Husebekk.