Her får vi Tromsøs eneste 90-sone til sommeren

Vegdirektoratet har sagt ja, så nå gjenstår kun detaljer før Tromsø får sin første 90-sone.

midtdelere på E8 i Lavangsdalen   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det har vært jobbet med å innføre en 90-sone på veistrekket med midtdelere i Lavangsdalen på E8 i flere år. Totalt er det snakk om å øke fartsgrensen på rundt 9 km med vei, og det vil i løpet av de neste månedene bli en realitet.

– Vi har to ting som må utbedres før vi kan sette dette i verk, opplyser seksjonsleder Øyvind Strømseth på plan og forvaltning i Statens vegvesen:

– Det ene er å utbedre noe av sideterrenget på strekket og det andre er at Troms Kraft må flytte en strømmaster ut av sikkerhetssonen til veien. Begge deler vil vi gå i gang med så snart vinteren slipp skikkelig tak og både vi og Troms Kraft har kapasitet.

Dette blir den første 90-sonen i Tromsø kommune, mens Statens vegvesen Region Nord også vil innføre en ny 90-sone i Skibotn denne sommeren.

– Stolpene til de nye fartsgrenseskiltene og det meste er allerede klart. Så snart vi får utbedret de to punktene nevnt er vi klare og vi får dette på plass i løpet av sommeren. Jeg håper folk forstår at det viktigste her er trafikksikkerheten og at vi må ha alt på plass før vi setter opp fartsgrensen, sier Strømseth.