Ambulanseflykrisen: Helseministeren til Tromsø og Bodø

Helseminister Bent Høie kommer til Tromsø og Bodø lørdag for å prøve å løse den akutte ambulanseflykrisen i Nord-Norge.

TIL TROMSØ: Helseminister Bent Høie kommer til Tromsø lørdag for å prøve å løse ambulanseflykrisa som er oppstått i Nord-Norge. Foto: NTB 

LUFTTRANSPORT: Neste sommer skal ikke lenger Lufttransport AS ha hånd om luftambulansetjenesten. En rekke piloter har derfor forlatt selskapet, noe som har ført til problemer med å opprettholde beredskapsnivået. Foto: Tom Benjaminsen. 

nyheter

Den siste uka har beredskapsnivået for luftambulansetjenesten vært sterkt rammet av mangel på ambulanseflypiloter.

Det hele har bakgrunn i at en rekke piloter i Lufttransport AS – som leverer ambulansetjenester til det offentlige fram til neste sommer – har meldt seg som ikke kapable til å fly, og ambulanseflyene har derfor blitt satt på bakken.

Hard kritikk mot Høie

Lufttransport AS tapte anbudsrunden om ambulanseflyginger for de statlige helseforetakene.

Kritikken har vært hard mot helseministeren for at han ikke har tatt grep for å løse beredskapskrisen.

Nå kommer altså Høie til Tromsø og Bodø for å bli orientert om forholdene.

– Jeg ser svært alvorlig på den siste ukens reduserte ambulanseflyberedskap. Jeg besøker derfor Bodø og Tromsø lørdag for å få en orientering fra dem som har det operative ansvaret for tjenestene i hele helseregionen, uttaler Høie til iTromsø.

Omfattende møtevirksomhet

I Bodø skal helseministeren møte ledelsen i Luftambulansetjenesten (som formelt er oppdragsgiver for Lufttransport), ledelsen i helseforetaket Helse Nord, samt ledelsen ved Nordlandssykehuset.

I Tromsø skal Høie treffe ledelsen ved AMK, representanter for akuttberedskapsmiljøet ved UNN, samt representanter for fylkesmannen og Finnmarkssykehuset.

– Jeg vil vite hvordan situasjonen er, hvordan de forventer at den utvikler seg fremover, og hvilke tiltak de setter i verk for å sikre fortsatt gode luftambulansetjenester fremover, sier Høie.

Skal treffe Lufttransport

I Tromsø vil han også møte representanter for Lufttransport, samt tillitsvalgte i Norsk Flygerforbund.

Høie uttaler til iTromsø at han vil ha en rask løsning på beredskapsproblemene i Nord-Norge.

– Ambulanseflyene er en viktig del av helseberedskapen i Nord-Norge og er viktig for at folk skal føle seg trygge, sier han.