Oversvømmelse i Kroken - store vanmasser flommet over elvebredden

Krokelva flommet over sine bredder og skylte utstillings- og øvingsbanen til Tromsø Hundeklubb på havet.
nyheter

I forbindelse med den ny vannledning fra Ringvassøy opp til trykktanken i Kroken, pågår det gravearbeid ved den vesle brua over Krokelva, like nord for Kroken kirke.

- Det skal ha vært etablert en stikkrenne langt vannledningen som skal ta unna overvann, men den har tydeligvis gått tett, sier leder i Tromsdalen rideklubb, Li Seim til iTromsø.

Det førte til dramatikk søndag ettermiddag, da vann som egentlig skulle inn i stikkrenna tok et annet løp enn vanlig.

VÅRFLOM: Det renner store mengder vann i alle retninger i grøfter og elveleier på grunn av den kraftige vårflommen. Foto: Atle Reiersen 

Hundebane spylt på havet

– For oss gikk det forholdsvis bra, vi trengte bare å flytte unna en del hestetransportvogner, men for hundeklubben litt lenger ned gikk det verre. De har fått en stor del av utebanen sin spylt på havet, forteller Seim.

Knut Heimen, styremedlem i Tromsø Hundeklubb, forteller at situasjonen er fortvilende. Allerede neste helg skal nemlig klubben arrangere årets første hundestemne.

- En stor del av utstillings- og øvingsbanen er imidlertid skylt vekk, og parkeringsplassen er helt rasert. Vi klarer å gjennomføre utstillingen, men vi har ingen steder for deltakerne å sette fra seg vogner og bobiler. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, sier han.

FORTVILT: Knut Heimen, styremedlem i Tromsø Hundeklubb.  Foto: Christer Pedersen

Hvem som har ansvaret for å utbedre skaden er ifølge Heimen uklart.

- Vi fikk beskjed om å komme tilbake mandag da vi snakket med kommunen i kveld. Enten er det kommunen selv, entreprenøren eller vi som må ta børen, sier han.

Kaftig vårflom

iTromsø-tipser Atle Reiersen passerte tilfeldigvis området da oversvømmelsen skjedde.

Han forteller at det var store vannmasser som flommet over gårdsplassen på nedsiden av fylkesveien.

Det er for tiden kraftig vårflom i hele Tromsø. De siste dagene har det vær mellom fem og ti grader varmt, til dels kraftig vind og regn. Alt sammen har ført til at snøsmeltingen i liene og fjellet går ekstra fort.

Til alt hell kom det raskt på pletten en gravemaskin som kunne grave en ny grøft slik at vannet ikke havnet inne i stallen eller hundeklubbens lokaler, men som sagt ble det skader på banen på yttersiden.

«Ingens ansvar»

Li Seim sier at det er frustrerende at det er pågått grave- og byggearbeid i nærheten av klubbens eiendom i over to år. Dels har det vært graving av vannledning, dels har det vært utbygging på området Kroken Vest.

- Vi vet ikke hvem vi skal henvende oss til når ting skjer ettersom kommunen ikke formelt har overtatt ansvaret for vannledningen, sier Leim.