Økt interesse for å bli fosterhjem etter at Bufetat inngikk samarbeid med Arctic Race

Nå forlenges avtalen fram til 2020.

Bufetat har skapt engasjement langs løypene under Arctic Race of Norway.  Foto: Arctic Race of Norway

nyheter

I slutten av april ble samarbeidsavtalen mellom Arctic Race of Norway og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat) region nord forlenget fram til 2020.

Avtalen ble inngått i 2015, med formål å hedre fosterfamilier, øke kunnskap rundt behovet i regionen, rekruttere flere fosterhjem og rette fokus mot viktigheten av å kunne gi fosterbarn positive interesser og opplevelser.

Mye oppmerksomhet

Bufetat har nå evaluert samarbeidet, og mener at deres deltakelse i rittet har skapt en vesentlig økning i interessen for, og kunnskapen om, fosterhjem. Det har vært en dobling i antall henvendelser under og etter rittet siden 2015. Toppåret kom i 2016, da Bodø-kontoret alene opplevde en økning på hele 213 prosent i antall henvendelser, melder Bufetat i en pressemelding.

– Arctic Race som idrettsarrangement står både for engasjement, samhold, dugnadsånd, sunne holdninger, fysisk fostring og mestringsfølelse – verdier som bidrar til å gi barn og unge en trygg oppvekst. Utover å øke kjennskapen til Bufetat, hedrer dette samarbeidet alle fosterhjem samtidig som det ufarliggjør barnevernets arbeid. Å skape flere fosterhjem er vårt mål, og derfor er det helt naturlig å forlenge avtalen med tre nye år, sier Regiondirektør i Bufetat region nord, Pål Christian Bergstrøm, i pressemeldingen.

Bufetat og Arctic Race of Norway forlenger avtalen med tre nye år. Fra venstre, daglig leder i Arctic Race, Knut-Eirik Dybdal; Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og Regiondirektør i Bufetat region nord, Pål Christian Bergstrøm.  Foto: Arctic Race of Norway

 

Stort engasjement

Arctic Race og Bufetat har samarbeidet på flere plan. Blant annet har fosterfamiliene deltatt på ulike aktiviteter knyttet til arrangementet, og fosterbarn har fått dele ut sykkeltrøyen «Viking Jersey» til beste hjelperyttere under rittet. I tillegg har partene deltatt på felles arrangementer.

– Tilhengere og støttespillere av Bufetat har vist et engasjement uten sidestykke, og det har blitt lagt merke til både langs løypa og i TV-stolen. Bufetat har definitivt bidratt med å gjøre Arctic Race til den folkefesten det er i dag. Samarbeidet har vist at vårt felles engasjement bidrar til å synliggjøre behovet for gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i Nord-Norge, og det er vi svært stolte av, sier daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal.