Dette blir Fylkesmannens ledergruppe

I alt ni menn og kvinner skal være fylkesmann Elisabeth Vik Aspakers nærmeste medarbeidere.

FYLKESMANN: Elisabeth Vik Aspaker er fylkesmann i Troms og Finnmark.  Foto: Marius Fiskum

nyheter

De ni personene i fylkesmannens ledergruppe er nå utpekt, og det blir tre menn og seks kvinner som skal inngå i gruppa.

Seks av disse skal ha sitt arbeidssted i Vadsø, mens tre skal ha kontoradresse i Tromsø.

I Tromsø er det:

OPPVEKST OG BARNEVERN: Hilde Bremnes skal lede denne avdelingen.  Foto: Marius Fiskum

• Hilde Bremnes som skal lede arbeidet med oppvekst og barnevern.

HR-SJEF: Katrine Storheier skal lede personal- og arbeidsmiljøarbeidet hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Foto: Marius Fiskum

 

• Katrine Storheier som blir HR-direktør og får ansvar for personalarbeidet hos Fylkesmannen

LANDBRUKSDIREKTØR: Berit Nergård Nyre skal lede arbeidet md landbruk hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Foto: Marius Fiskum

 

• Berit Nergård Nyre som får ansvar for landbruk.

I Vadsø vil Stian Lindgård lede avdelingen for kommunal og justis, Bente Christiansen vil lede miljøavdelingen, Sunna Maria Pentha vil lede reindriftsavdelingen, Ronny Scheldrup vil lede beredskapsavdelingen, og Anna Solvoll Rognmo vil lede kommunikasjonsavdelingen.

– Dette er en ledergruppe med solid fagkunnskap og lang erfaring fra arbeid hos Fylkesmannen. Det gir oss et godt utgangspunkt for etableringen av det nye embetet ved nyttår, og for å kunne videreutvikle oss og gjøre en enda bedre jobb for innbyggerne og kommunene i Troms og Finnmark, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i en pressemelding.