Økende fare for sørpe- og jordskred i Nord-Norge

Den voldsomme snøsmeltingen og vannmetningen de siste dagene har økt faren for jord-, sørpe- og flomskred i hele Nord-Norge.

Flere jordras gikk ulike steder i Lyngen i Troms i 2014.  Foto: Dag Tore Larsen / NTB scanpix

nyheter

Høye temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet melder NVE i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt på Varsom.no.

– Snøsmeltingen ventes å bli opp mot 20 mm/døgn. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, heter det i varselet.

– Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme, og utsatte veistrekninger kan bli steng.

Mer 30-50 cm snø

Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred skriver NVE.

– Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30-50 cm snø, heter det videre i varselet.

Unngå bratte skråninger

Nord-Norge ligger på farenivå gult, som er det laveste på skalaen til NVE.

– Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv, heter det i varselet.