Seksjonsleder reagerer på uttalelsene fra Willy-Tore Mørch:

– Ingen som tvinger noen til noe som helst

Seksjonsleder Arne Kjell Johansen mener at kommunen lager et mye bedre tilbud for brukerne i Ørndalen enn det som finnes på Berglund i dag.

– MANGE ER FORNØYDE: – Vi har veldig mange brukere som er fornøyde med det opplegget vi har, sier Arne Kjell Johansen er seksjonsleder for oppfølgingstjenester i kommunen. FOTO: RONALD JOHANSEN  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I april ble avlastningsboligen på Berglund og i Iver Walnums vei nedlagt etter at Brann og redning konkluderte med at bygningene ikke oppfylte brannforskriftene. Kommunens tilbud om avlastningsbolig ble flyttet til Seminaret i sentrum, men dagtilbudet ble værende på Berglund. Tidlig i mai fikk noen av de pårørende høre at dagtilbudet skulle flyttes til noen brakker i Ørndalen allerede 21. mai, uten at de verken var blitt informert eller spurt om råd. Foreldrene sto fram i iTromsø og delte sin frustrasjon. Flere politikere reagerer også, og mandag fikk de også støtte av psykologprofessor Willy-Tore Mørch:

KRITISK: Psykologiprofessor Willy-Tore Mørch mener at kommunen bør stanse den planlagte flyttingen til Ørndalen, og involvere de pårørende og brukerne for å finne en god løsning. FOTO: FRANK LANDE 

– Slik jeg forstår saken så har kommunen tatt en avgjørelse uten at brukerne eller de pårørende er tatt med på råd. Jeg mener at dette er god nok grunn til å stanse prosessen, og så invitere de pårørende til et samarbeid om hvordan man kan løse dette på best mulig måte slik at alle parter blir fornøyde, sier Mørch.

Dagtilbudet flyttes ikke ennå

Arne Kjell Johansen er seksjonsleder for oppfølgingstjenester i kommunen, og han reagerer på flere ting som Mørch sier:

– Mørch sier blant annet at brukermedvirkningen har vært for dårlig i denne saken, men vi har ikke kommet så langt i prosessen at vi har rukket å involvere de pårørende ennå, sier Johansen, og legger til at de har det første av flere informasjonsmøter med pårørende mandag kveld.

Johansen sier at saken om flyttinga har kommet ut i media lenge før de hadde planlagt hvordan flyttingen skal gjennomføres.

– Dagtilbudet forblir på Berglund inntil alt er klart i Ørndalen. Ingenting blir flytta før tilbudet er på plass, og før vi kommer så langt så vil vi ha en dialog med de pårørende for å finne den beste løsningen, sier Johansen.

– Et bedre tilbud

Seksjonslederen reagerer også på at Mørch sier at man ikke kan tvinge folk til å flytte.

– Dette er et aktivitetstilbud som tilbys brukerne, så her er det ingen som tvinger noen til noe som helst. Jeg reagerer også på at Mørch sier at vi skal flytte dagtilbudet uten faglig begrunnelse, for dét er ikke riktig. Vi mener at vi med dette grepet vil gi et mye bedre tilbud enn det som er på Berglund i dag, sier han.

– Dere flytta avlastningsboligen fra Berglund etter varsel fra brannvesenet, men skal altså fortsatt ha dagtilbudet der. Gjelder brannforskriftene kun på natta?

– Ettersom jeg har skjønt det så er det ok å være der på dagtid, ja.

– Har Brann og redning sagt det?

– Nei, det har de ikke sagt. Jeg har ikke fått svar ennå, men vi har folk der hele tiden på dagtid.

– De la seg flate

Mandag kveld var de pårørende invitert til informasjonsmøte i kommunen.

Gørild Skjold Eidesen har en sønn som er med i gruppa hvis dagtilbud skal flyttes fra Berglund til Ørndalen. Etter møtet sitter hun igjen med en følelse av at kommunen har mange planer og visjoner, men lite konkret å vise til.

VIL IKKE FLYTTE: Foreldre mener det er fullstendig upassende av kommunen å plassere seks unge voksne som trenger særskilt oppfølging i disse nedslitte og uegnede brakkene. Fra venstre: Audny Anke, Gørild Skjold Eidesen og Per Kristian Olsen. FOTO: FRANK LANDE 

– Planene ser greie ut, men det var mye som var uferdig og vi reagerer på at de skal flytte en slik gruppe opp dit før de har planene klare, sier Eidesen.

– Fikk dere en beklagelse fra kommunen?

– De la seg flate og erkjente at det hadde gått for fort i svingene, både med for lite informasjon og for dårlig brukermedvirkning. Flyttedatoen som var tenkt til 21. mai ser de nå helt bort ifra, det virket som om de har skjønt at det ikke går, sier hun.

– Lite håndfast

Eidesen ønsker at de seks brukerne skal forbli på Berglund, men slik blir det nok ikke. Hun forteller at det ble stilt spørsmål ved hvorfor man skal etablere enda et midlertidig tilbud, men syntes ikke de fikk noe ordentlig svar.

– Det var mange visjoner, men lite håndfast og dermed blir det usikkerhet rundt alt, avslutter hun.