Helseministeren om krisen:

– Lufttransport må være sitt ansvar bevisst

Luftambulansesaken blir nå behandlet i Stortinget.

Stortinget: Bent Høie orienterte tirsdag Stortinget om ambulanseflykrisen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

nyheter

– Stortinget har etterspurt handling, og det har jeg orientert om. Vi har kjøpt inn ekstra flykapistet fra Babcock, og styrket AMK-sentralen. Min hovedprioritert er å sette inn tiltak som ivaretar pasientens sikkerhet. Har ikke hørt noe annet forslag fra opposisjonen enn å annullere kontrakten eller forlenge kontrakten med nåværende operatør. Det ene er svært dyrt, og det andre er ulovlig, sier helseminister Bent Høie.

Helseministeren orienterte om hvilke tiltak de har satt inn, for å gi økt beredskap.

LES OGSÅ: Marianne Telle solgte tjenester til Helse Nord

– Vi ser på muligheten for å leie inn flere fly fra andre leverandører. Babcock kan ta over enkelte baser hvis ikke lufttransport klarer å levere ut kontraktsperioden.

Ansvar

Helseministeren understreket at det er dagens operatør som har ansvaret for å levere luftambulansetjenestene ut kontraktsperioden til neste som er.

– Det er også kontraktsfestet at dagens operatør er pålagt å bidra til en sømløs overgang til en ny kontrakt. Det er viktig at Luftambulansen er bevisst dette ansvaret. Derfor hadde jeg i går et møte med styreleder og direktør i selskapet, som forsikret om de er bevisst sitt ansvar.

Tok opp Telle-saken

Høie adresserte også tidligere Helse Nord-styreleder, Marianne Telles, avgang.

– Marianne Telle gikk i går av, slik at resten av styret i Helse Nord kan lede prosessen i denne perioden. Det har ikke kommet fram opplysninger om at Telle har påvirket anbudsprosessen eller fått informasjon som har gitt henne fordeler.

Han gjentok også at det ville bli dyrt å bryte kontrakten med Babcock, slik flere opposisjonspartier har tatt til orde for.

– Kontrakten er innført med Babcock på lovlig vis, og kan ikke brytes uten betydelige kostnader og økonomiske konsekvenser.