Startet nasjonaldagen med å hylle krigsoffer

Byens fredsmarkering og minnehøytidelighet over krigens ofre startet klokken 09.00 på Rambergan.
nyheter

Under minnemarkeringen stilte TOF Janitsjarkorps opp med musikk.

Byens hilsen til H.M. Kong Harald ble gjort av Sveinar Øvergård i år.

Sersjant 1. klasse Marius Gundersen, Brigade Nord holdt tale og la ned krans ved monumentet.

Æreskompani bestod av  Brig Nord, Tromsø Lotteforening og krigsveteraner.