Gir rammetillatelse for ni etasjer i Vestregata

Tromsø kommune godkjenner bygging av ni etasjer i Vestregata 20–22.

HØYBLOKK: Kommunen mener bygget oppfyller krav til visuelle kriterier.   Foto: AT Plan & Arkitektur

nyheter

Det er tiltakshaver JM Hansen Eiendom AS som skal bygge ni etasjer med bolig og næring på ei tomt som i dag brukes til parkering.

Bygget er prosjektert med 35 boenheter og næringsareal i første plan. Det skal etableres 20 parkeringsplasser i byggets første etasje. – Tiltaket ligger i et område som er et skille mellom sentrumsbygg og eldre trehusbebyggelse. Bygget vil være høyere enn alle omkringliggende bygg, og vil i så måte skille seg ut i området. Det avtrappende volumet vil allikevel gjøre at bygget tilpasser seg omgivelsene på en god måte, heter det i kommunens vurdering av de visuelle kvalitetene.

Kommunen er enig med AT Plan & Arkitekturs vurdering av byggets estetikk om at «bygget har forholdsvis store vindusflater og forskutte vindusfelter som gir bygget et litt lekent uttrykk». Det skal brukes fasadematerialer som gir «et varmt fargeuttrykk». – Slik tiltaket fremstår i dag vurderes det å oppfylle krav til visuelle kriterier, mener kommunen.