Rekesesongen er rett rundt hjørnet – nå øker prisene

Norges Råfisklag hadde prisdrøftelser med sine kjøpere av reker. De ble enige om å øke minsteprisen på reker til sommeren.

ØKT ETTERSPØRSEL: Svein Ove Haugland i Norsk Råfisklag forteller at økningen i minstepris på reker skyldes stor etterspørsel. Foto:  Foto: Norsk Råfisklag

nyheter

Minsteprisen på kokte reker øker med fem kroner, og vil derfor ligge på 80 kroner per kilo.

Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag sier prisøkningen handler om økt etterspørsel.

– Markedssituasjonen ser veldig bra ut, og det er god etterspørsel etter reker. Vi har prisdrøftelser med fiskeindustrien hvert år om hva som burde betales for reker. I år ble vi enige om å øke prisene, sier han.

Mindre reker i Sør-Norge

Etterspørselen etter reker øker, ifølge Haugland.

– Vi ser at det er mindre tilførsel av reker fra fiskeri i Sør-Norge. Når det fiskes mindre reker der, øker etterspørselen av reker fra Nord-Norge. Prisøkningen vil derfor ikke gå utover salget, sier han og legger til:

– Vestlandsmarkedet er det viktigste markedet i Norge for rekene, fordi der kjøpes det definitivt mest reker. Folk kjøper reker og en god flaske hvitt, og setter seg ute på kaia på sommeren.

28. mai starter «sommerprisperioden», den perioden av året der reker er mest populært – og dyrest. Denne perioden vil vare helt til 13. august i år.

Går lite utover pris

Haugland mener økningen i minstepris ikke vil gå merkbart utover prisen man betaler på butikken.

– Det betales allerede ganske godt for reker ettersom etterspørselen er så stor, og det betales også gjennomsnittlig bedre enn minstepris allerede. Folk vil nok ikke merke den største forskjellen. I praksis betyr dette at fiskerne blir betalt bedre, sier han.

Haugland sier at det viktigste for industrien er å prøve å møte den etterspørselen som er.

– Vi vil bare få mest mulig reker på land. Alt vi fisker blir solgt, avslutter han.