UiT kan bli tatt ut i streik i neste uke - kan bety at studenter ikke får avlagt eksamen

Unio vil ta ut 1.100 statsansatte i streik fra torsdag morgen, dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen.

Streik: Dersom meklingen ikke fører fram, kan UiT-ansatte bli tatt ut i streik fra torsdag morgen. 

Disse universitetene og høgskolene vil merke en eventuell streik i første omgang:
  • Universitetet i Agder

  • Høgskolen i Innlandet

  • OsloMet – storbyuniversitetet

  • Universitetet i Oslo

  • Universitetet i Stavanger

  • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

  • Høgskulen på Vestlandet (Bergen)

  • Universitetet i Bergen

nyheter

Forhandlingene i statsoppgjøret brøt sammen i slutten av april, og partene møtes tirsdag til mekling hos Riksmekleren. De fire sammenslutningene LO stat, Unio, Akademikerne og YS har varslet at de til sammen vil ta ut rundt 6.200 i streik fra torsdag morgen, dersom partene ikke kommer til enighet, skriver NTB.

Fristen for å komme til enighet er 23. mai klokken 24.00. Unio, der blant annet Forskerforbundet utgjør en stor andel, tar ut medlemmer ved ni universiteter og høgskoler i landet, der UiT er ett av dem. Det skriver Khrono.

– En streik vil ramme store deler av landet, og vil merkes spesielt i alle de store byene, sier Kjetil Rekdal, som leder konfliktutvalget i Unio stat, i en pressemelding.

I tillegg til universitetene vil også statlige ansatte politiet, skatteetaten og NAV tas ut i streik. I Troms gjelder dette Nav hjelpemiddelsentral Troms, Nav Troms, Skatt nord og Troms politidistrikt - i tillegg til UiT.

– Det er viktig for oss at vi primært rammer arbeidsgiver med en streik. Men vi kan dessverre ikke unngå at befolkningen vil rammes. Det kan for eksempel bety at studenter ikke får avlagt eksamen, at det blir forsinkelse i opptak til universitet og høgskoler, eller at noen må være enda tidligere ute for å sikre seg pass til sommerferien, sier Rekdal.