Regjeringen foreslår nye fødselsregler for kvinnelige fiskere

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker nye regler for fiskerikvinner i forbindelse med fødsel.

Illustrasjonsbilde: Robert Schlesinger / NTB scanpix 

nyheter

Forslaget går ut på at kvinnene skal kunne ta en lengre pause fra jobben, men ikke miste rettigheter eller inntekter fra fiske.

– Vi ønsker flere kvinner i fiskeryrket. Det er på høy tid at vi oppdaterer relevante regler om fødsel, derfor sender vi nå et forslag ut på høring, sier statssekretær Veronica Isabel Pedersen i en pressemelding.

Ønsket er å legge til rette for at kvinnene ikke trenger å være i båten under svangerskapet og mens de ammer. Det skal også legges til rette for at kvinne kan amme i minst to år etter fødselen.

Departementet foreslår også at kvinnelige fiskere skal kunne stå oppført som heltidsfiske i fiskermanntallet fra tolv uker før fødselen, og fram til utgangen av det andre kalenderåret etter at de har født. Slik reglene er nå vil en kvinne som føder i januar ha rett til å stå i fiskemanntallet fram til utgangen av neste kalenderår. Fiskemanntallet er et register over alle yrkesfiskere som er bosatt i Norge.

Høringsfristen er satt til 26. juni i år.