Tok til motmæle mot veisatsing

Framtiden i våre hender mener det er et paradoks at mens Tromsø kommune har et mål om nullvekst i trafikken, skal det i årene fremover satses milliarder på veiprosjekter.

BY- ELLER BILVEKST?: Svein Gunnar Karlstrøm og Mette Mohåg drøftet mulighetene en eventuell statlig byvekstavtale kan få for miljøvennlig byutvikling i Tromsø.   Foto: Kjetil Vik

nyheter

Det kom fram da Norsk Bolig- og Byplanforening arrangerte lunsjmøte om byvekstavtalen som Tromsø skal forhandle om med staten, og hvilke muligheter den kan ha for byutviklingen. Det overordnede målet er nullvekst i persontransport med bil.

Mest til vei

Innlederne, avdelingsdirektør Mette Mohåg på avdeling for bymiljø og daglig leder Svein Gunnar Karlstrøm ved Framtiden i våre hender i Tromsø, hadde svært ulike innfallsvinkler på hvordan de syv milliardene som ligger i byvekstavtalen skal brukes.

– Dersom 65 prosent skal gå til vei, blir det en ny veipakke, og målet om nullvekst i biltrafikken vil ikke bli nådd, sa Karlstrøm.

LES OGSÅ: Staten mener byen ikke når mål om nullvekst i biltrafikken: Holder tilbake 32 millioner (for abonnenter)

Spørsmål om ny bru

Tromsø kommune håper å lande en byvekstavtale med staten i løpet av 2018 og at den kan tre i kraft fra 2019, når også innføring av bompenger skal være vedtatt. Mette Mohåg la ikke skjul på at det kan bli tøffe forhandlinger, og at Tromsø ikke er den eneste byen som ønsker en byvekstavtale.

– Tromsø er i en gruppe på fem, og dersom vi ikke får avtale er det mange andre som vil ha det. Tromsøs utfordring er økningen i kjørte kilometer med personbil, sa hun.

Ny Kvaløyforbindelse er ett av mange prioriterte tiltak som er utgangspunkt i forhandlingene om byvekstavtale.

– Ny Kvaløybru ligger inne, men det kan bli stilt spørsmål om vi da vil nå nullvekstmålet. Det kan bli utfordrende forhandlinger, sa Mohåg.

LES OGSÅ: Kvaløyforbindelsen nesten helt tatt ut av bompengepakken

Kritisk til veivesenet

Svein Gunnar Karlstrøm talte bilistene midt imot. Han mente køproblemene på Kvaløysletta er overdrevne og at ett kvarter i kø er til å leve med for vanlige folk – men at det smerter for næringslivet. Han stilte også spørsmål ved rollen til Statens vegvesen.

– Det er feil at veivesenet skal være en pådriver dersom målet er mindre biltrafikk. De jobber jo med vei, og det blir bare smuler til gang- og sykkelveier. Mer veibygging gir mer biltrafikk. Om 20 år kan det vise seg at det ikke var nødvendig å bygge to store veiprosjekter som ny tverrforbindelse og kvaløybru.

– Elsykkel til alle

Han etterlyste mer nytenkning i Tenk Tromsø, og lurte på hvorfor elsykkel ikke var nevnt i kommunens sykkelstrategi.

– Det er en skam. Jeg vil slå et slag for elsykkel. Den når nye brukergrupper, spesielt eldre. 70 prosent av reisene er under syv kilometer, og ingen ville slått meg på elsykkel i tid. Jeg har regnet ut at dersom alle tromsøværinger over 16 år får elsykkel, vil det koste 600 millioner kroner. Det er under ti prosent av byvekstavtalen, sa Svein Gunnar Karlstrøm i Framtiden i våre hender.