Har du husket å betale restskatten?

I så fall bør du gjøre det snart for å unngå renter.
nyheter

For å unngå renter må du nemlig ha betalt restskatten innen 31. mai. Dette gjelder bare dem som allerede har fått skattemeldingen. De som får skatteoppgjøret i sommer, blir forfall for restskatt i august og september.

Skatteetaten opplyser at renter som påløper, beregnes fra 1. juli i inntektsåret fram til forfall for første termin for restskatt i det påfølgende skatteåret.

- Skjer innbetalingen etter forfall, er det vanskeligere å få delt opp kravet i avdrag, sier Vibeke Lied Henriksen, fagleder ved Kemneren i Tromsø kommune til kommunens nettsider.

Man kan søke om en betalingsavtale, men da må hele husstandens økonomi dokumenteres. I tillegg sikres ofte slike krav med pant som også medfører gebyr.

- For de som ikke har mulighet til å betale restskatten ved forfall, kan det være hensiktsmessig i noen tilfeller å undersøke mulighet for å søke banken om lån. På denne måten kan den det gjelder unngå tvangsinnfordring, gebyrer og renter, forteller Henriksen.