Ap og KrF: Åpner for nytt luftambulanse-anbud

Ap og KrF krever at helseminister Bent Høie (H) åpner nye forhandlinger med luftambulanse-operatøren Babcock med sikte på at selskapet overtar hele Lufttransports nåværende virksomhet.

Illustrasjonsbilde  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

– Uten en ny forhandlingsløsning åpner vi for at det skal utlyses en ny anbudsrunde. Det er riset bak speilet, sier Ingrid Kjerkol, APs helsepolitiske talsperson, til VG.

De to partiene avviser Rødts forslag om å annullere hele kontrakten med Babcock.

I stedet krever de at helseministeren finner løsninger både på kort og på lang sikt:

Tjenesten må sikres

– Vi ber regjeringen sikre luftambulansetjenesten, enten gjennom forhandlinger med operatør, ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven, eller på annen måte, sier Olaug Bollestad, KrF-nestleder og leder i Stortingets helsekomite til VG.

Ap og KrF mener at Stortinget ikke kan direkte pålegge regjeringen å bryte kontrakten med Babcock, men at det er grunnlag for å åpne for nye forhandlinger med operatøren som fikk tildelt anbudet i fjor sommer, og som etter kontrakten skal overta driften av ambulansefly i Norge fra 1.juli 2019.

Mangelfull

– Det var en mangelfull anbudsutlysning, sier Ingvild Kjerkol.

– Ikke minst er det høyst uklart hvorfor det ikke ble reist krav om virksomhetsoverdragelse. Luftambulansetjenesten fikk innhentet juridiske råd om dette, men disse rådene har de unntatt offentlighet, legger hun til.

Heller ikke Helsekomiteen på Stortinget har fått innsyn i denne betenkningen.

– Uholdbart

Både Kjerkol og Olaug Bollestad er kritisk til at regjeringen ikke sikret seg mot den krisen som oppsto da pilotene meldte seg «unfit for flight» etter at forhandlingene mellom Babcock og Flygerforbundet brøt sammen i april.

– Det er helt uholdbart at vi har havnet i en situasjon med sviktende beredskap og mulig fare for liv og helse. KrF kan ikke sitte stille og se på dette, og vi har bestemt oss for å fremme forslag sammen med Ap, sier Bollestad.

Kravet om virksomhetsoverdragelse står sentralt i fellesforslaget fra KrF og Ap for å sikre at luftambulansetjenesten ikke mister nøkkelpersonell blant flygere og teknikere, når det nye selskapet tar over.

– Erfaringen hos pilotene som flyr og teknikerne som vedlikeholder flyene er en like viktig del av denne tjenesten som det medisinske personellet fra sykehusene, som er med ombord. Dette tok ikke anbudsrunden til Luftambulansetjenesten tilstrekkelig høyde for, sier Ingvild Kjerkol.


Dette er luftambulansesaken
 • Anbud for luftambulansetjenesten ble utlyst i november 2016. Anslått pris er 2,2 milliarder kroner, og det legges ikke krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet.
 • Vinteren/våren 2017 kommer det inn totalt fire tilbud, to fra dagens operatør, Lufttransport ASA, og to fra britisk-svenske Babcock Scandinavian AirAmbulance.
 • Alle tilbudene scoret likt på krav til kompetanse, mens Lufttransport sitt krav scoret litt høyere på øvrige krav. Babcocks tilbud var billigere enn Lufttransports beste tilbud, noe som utgjør omtrent 47 millioner kroner i året.
 • I mai 2017 vedtar styret i Helse Nord at de kan økte rammen til 2,6 milliarder kroner, og i juni samme år blir det klart at Lufttransport, som har vært operatør i 25 år, mister oppdraget til Babcock, som blir tildelt kontrakt fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet, og har en verdi på nesten 2,6 milliarder kroner.
 • I kontrakten heter det at det skal driftes åtte kortbanefly og ett langdistansefly. Ett av kortbaneflyene skal ha base i Tromsø. Tre skal ha base i Finnmark, to i Nordland, ett i Ålesund og ett på Gardermoen. Langdistanseflyet skal også være stasjonert på Gardermoen.
 • Babcock har forhandlet med flygerne som i dag jobber for Lufttransport om å få til kollektiv overføring av pilotene, men det ble i slutten av april i år brudd. Flygerne og helsepersonell har vært kritiske til at det ikke ble satt krav om virksomhetsoverdragelse. De må dermed søke på sin egen jobb når Babcock tar over.
 • Flygerne meldte seg ikke «fit for flight», noe som førte til at flere ambulansefly ble satt på bakken. De frykter lavere lønn, og dårligere pensjonsordninger.
 • Flyteknikerne så også ut til å miste jobben, da det ble kjent at Babcock ville flytte det tekniske vedlikeholdet av flyene til Sverige. 14. mai snudde Babcock i saken. Vedlikeholdet skal fortsatt utføres i Tromsø, som i dag.
 • Styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle, er administrerende direktør for Bedriftskompetanse AS, som rekrutterer personell for Babcock. Hun melder seg inhabil i saken 7. mai. Én uke senere trekker hun seg fra stillingen. Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) erklærer seg inhabil, da hans ektefelle Hilde Sjurelv er ansatt i Babcock.
 • Mai 2017: Opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og Rødt krever at regjeringen bryter kontrakten med Babcock.
 • Helse Nord frykter betydelig søksmål fra Babcock dersom kontrakten brytes.
 • Rødt leverer representantforslag om å kaste kontrakten med Babcock. De vil også ha offentlig drift av ambulansetjenesten.
 • Torsdag 24. mai er det åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, om forslaget fra Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.
 • I slutten av mai, mer enn ett år før Babcock overtar, har 13 ambulanseflypiloter, deriblant sju kapteiner, sagt opp jobben sin i Lufttransport.
 • Fredag 1. juni tok Norsk Luftambulanse AS over for Lufttransport som operatør for helikopterbasene i Tromsø, Ålesund go Brønnøysund
 • 4. juni: Helse Nord har levert rapport med skisserte mulige tiltak for å unngå ny luftambulansekrise.
 • Kilder: Luftambulanse.no, iTromsø.no, VG.no, NRK.no