Rødt vil vrake Babcock-kontrakten – selv om selskapet skulle bli enig med pilotene i forhandlinger

Rødt-partileder Bjørnar Moxnes var tirsdag i Tromsø for å få en oversikt over luftambulansekrisen før Stortinget skal behandle saken senere denne uka. Han er ikke i tvil om at politikerne må handle raskt og drastisk.

Rødt-karer: Det kan se ut som et lokallagsmøte for Rødt, men det er en brief for stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, ledet av klinikkoverlege og Rødt-medlem Mads Gilbert. I bakgrunnen sitter Rødts kommunikasjonsrådgiver Iver Aastebøl. 

nyheter

Tirsdag formiddag møtte Moxnes representanter fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral og deler av legeteamene som flyr med luftambulansetjenesten. Han fikk en innføring i situasjonen i Nord-Norge av klinikkoverlege og Rødt-profil Mads Gilbert.

– Vi er nøytral når det kommer til hvilken aktør som tilbyr tjenesten. Men jeg må si at ingen andre flyselskap i verden har den kompetansen Lufttransport har for å fly på det nordnorske kortbanenettet. Hvordan Babcock skal klare å ruste seg for det på kun ett år er for meg uforståelig. Men så er nå jeg pessimist, sier Gilbert.

Usikkerhet fremover

MOXNES: Den profilerte Rødt-lederen har vært engasjert i luftambulansesaken over lengre tid. Nå mener han at de må finne en permanent løsning på lang sikt, men også en løsning som sikrer innbyggernes helse på kort sikt. 

Det viktigste spørsmålet Moxnes ville ha klarhet i er om krisen er over.

– Det kan vi ikke gi noe klart «ja» på. Akkurat nå har vi hatt to uker uten at det har manglet piloter, men vi har ikke noen sikkerhet for at det kommer til å forbli sånn fremover, sier Gilbert.

– Vil ikke detaljstyre

Moxnes har stått på barrikadene for å vrake avtalen med Babcock, og for å forlenge med nåværende aktør, Lufttransport. Helseminister Bent Høie har uttalt at en slik løsning vil bryte med dagens lovverk.

– Stortinget trenger ikke detaljstyre hvordan regjeringa skal finne en ny løsning, men vi mener at kontrakten må annulleres. Hvis ikke, risikerer vi at luftambulansetjenesten kollapser over sommeren.

Partilederen blir bekymret over signalene fra Mads Gilbert og de ansatte på UNN.

– Per dags dato er det sånn at vi ikke kan få et klart «ja» på at krisen er over. Dagens situasjonen skyldes at 12 piloter har sluttet. Babcock vant anbudet på å drive kontrakten med 16 piloter mindre og ett fly mindre. Det betyr at dagens krise blir normalsituasjonen med Babcock. Derfor er ikke dette noen trygg varig løsning for innbyggerne som har en lovfesta rett til øyeblikkelig helsehjelp, sier Moxnes.

Utsatte forhandlinger

LEGE: Mads Gilbert holdt innledninga for Moxnes som han tidligere har gitt til helseministeren, Aps helsefraksjon på Stortinget, og Sps helsepolitiske talsperson. Han mener at dette er en varslet krise som kunne vært unngått. 

Babcock og pilotene tok opp igjen forhandlingene denne uken, etter det ble brudd i april. De ble enig om å utsette forhandlingene fram til 15. juni. At partene har signalisert at de kan finne en løsning er likevel ikke noen trøst for Rødt-lederen, som uavhengig av utfallet av forhandlingene vil vrake kontrakten.

– Ja, det vil vi, fordi ingenting tyder at selskapet vil kunne sikre en trygg drift av tjenesten, ut fra måten de har håndtert dette på fram til nå, sier Moxnes.

– Men de tar ikke over kontrakten før om ett år?

– Et selskap som tillater at nøkkelpersonell for tjenesten slutter, virker ikke egnet til å drive det tjenesten videre. Mitt hensyn for at et London-basert selskaps muligheter for inntjening kommer i andrerekke etter innbyggernes rett til sikkerhet og helsehjelp.

Han sier at de også ønsker å granske flere elementer ved anbudet, og trekker fram mulige problematiske koblinger og habilitetsforhold mellom nøkkelpersoner, som han mener kan gi hjemmel til å heve kontrakten.

– Tar feil

Administrerende direktør i Babcock Scandinavian AirAmbulance, Marius Hansen, har følgende å si til saken:

– Bjørnar Moxnes tar feil når han påstår at det fra neste år blir ett færre fly og 16 færre piloter. Det blir akkurat like mange fly og omtrent like mange piloter, men beredskapen blir likevel bedre. Dette skyldes blant annet at vi kommer med helt nye fly som vil kreve mindre vedlikehold, og dermed har større oppetid. Et av de nye flyene blir en jet som blant annet styrker beredskapen på Svalbard vesentlig. De nye flyene har også bedre instrumentering som gjør at de tåler mer krevende værsituasjoner.