Tidligere UNN-direktør:

Tar selvkritikk for luftambulansekaoset

Tor Ingebrigtsen sier de ikke gjorde nok for å hindre svekket beredskap i overgangsfasen mellom Lufttransport og Babcock.

Tidligere UNN-direktør Tor Ingebrigtsen sier han er medansvarlig i situasjonen luftambulansetjenesten har havnet i.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Tidligere UNN-direktør Tor Ingebrigtsen tar overfor Dagbladet selvkritikk for kaosets luftambulansetjenestene.

– Etter mitt syn, og jeg har jo vært medansvarlig, så det har åpenbart vært svakheter i prosessen, sier Ingebrigtsen til Dagbladet, og legger til at ikke tok nok forbehold for å redusere risikoen.

 – Vi forsto at et operatørbytte medførte risiko for svekket beredskap i overgangsfasen , men vi gjorde åpenbart ikke nok for å redusere denne risikoen. Det er jo helt tydelig nå, sier Ingebrigtsen til Dagbladet.

Han innrømmer mangelfulle anbudsrunder og dårlig styring, og mener andre aktører – som han ikke vil navngi – også burde ta selvkritikk. Ingebrigtsen avviser samtidig at det foreligger en agenda for tidspunktet han går ut på.

- Jeg uttaler meg om min egen rolle i prosessen, jeg var direktør for UNN. Det er klart jeg som sykehusdirektør hadde et medansvar gjennom å være i en rolle der jeg fikk anledning til å gi råd og innspill i prosessen, sier han.

Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har levert inn representantforslag om å annullere anbudet med Babcock før luftambulansetjenesten bryter sammen. Han vil i stedet forlenge avtalen med Lufttransport og forberede offentlig drift av tjenesten på sikt.

Ap, Sp og SV har signalisert støtte til forslaget om å annullere kontrakten. KrF har fremdeles ikke bestemt seg. Venstre, Høyre og Frp er imot, ifølge VG.

Klinikklege Mads Gilbert innledet i forrige uke en høring om saken, sammen med overlege Frode Sørensen, som er avdelingsleder for luftambulanse, og overlege Bård Rannestad som har ansvar for helikoptertjenestene.

– Vi mener den nasjonale luftambulansekrisen skyldes en uforsvarlig anbudsprosess. Prosessen har ikke oppfylt grunnleggende krav til risikoanalyse med grundig forberedte planer for kompenserende tiltak om noe skulle svikte under bytte av operatør, sa Gilbert.


Dette er luftambulansesaken
 • Anbud for luftambulansetjenesten ble utlyst i november 2016. Anslått pris er 2,2 milliarder kroner, og det legges ikke krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet.
 • Vinteren/våren 2017 kommer det inn totalt fire tilbud, to fra dagens operatør, Lufttransport ASA, og to fra britisk-svenske Babcock Scandinavian AirAmbulance.
 • Alle tilbudene scoret likt på krav til kompetanse, mens Lufttransport sitt krav scoret litt høyere på øvrige krav. Babcocks tilbud var billigere enn Lufttransports beste tilbud, noe som utgjør omtrent 47 millioner kroner i året.
 • I mai 2017 vedtar styret i Helse Nord at de kan økte rammen til 2,6 milliarder kroner, og i juni samme år blir det klart at Lufttransport, som har vært operatør i 25 år, mister oppdraget til Babcock, som blir tildelt kontrakt fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet, og har en verdi på nesten 2,6 milliarder kroner.
 • I kontrakten heter det at det skal driftes åtte kortbanefly og ett langdistansefly. Ett av kortbaneflyene skal ha base i Tromsø. Tre skal ha base i Finnmark, to i Nordland, ett i Ålesund og ett på Gardermoen. Langdistanseflyet skal også være stasjonert på Gardermoen.
 • Babcock har forhandlet med flygerne som i dag jobber for Lufttransport om å få til kollektiv overføring av pilotene, men det ble i slutten av april i år brudd. Flygerne og helsepersonell har vært kritiske til at det ikke ble satt krav om virksomhetsoverdragelse. De må dermed søke på sin egen jobb når Babcock tar over.
 • Flygerne meldte seg ikke «fit for flight», noe som førte til at flere ambulansefly ble satt på bakken. De frykter lavere lønn, og dårligere pensjonsordninger.
 • Flyteknikerne så også ut til å miste jobben, da det ble kjent at Babcock ville flytte det tekniske vedlikeholdet av flyene til Sverige. 14. mai snudde Babcock i saken. Vedlikeholdet skal fortsatt utføres i Tromsø, som i dag.
 • Styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle, er administrerende direktør for Bedriftskompetanse AS, som rekrutterer personell for Babcock. Hun melder seg inhabil i saken 7. mai. Én uke senere trekker hun seg fra stillingen. Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) erklærer seg inhabil, da hans ektefelle Hilde Sjurelv er ansatt i Babcock.
 • Mai 2017: Opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og Rødt krever at regjeringen bryter kontrakten med Babcock.
 • Helse Nord frykter betydelig søksmål fra Babcock dersom kontrakten brytes.
 • Rødt leverer representantforslag om å kaste kontrakten med Babcock. De vil også ha offentlig drift av ambulansetjenesten.
 • Torsdag 24. mai er det åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, om forslaget fra Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.
 • I slutten av mai, mer enn ett år før Babcock overtar, har 13 ambulanseflypiloter, deriblant sju kapteiner, sagt opp jobben sin i Lufttransport.
 • Fredag 1. juni tok Norsk Luftambulanse AS over for Lufttransport som operatør for helikopterbasene i Tromsø, Ålesund go Brønnøysund
 • 4. juni: Helse Nord har levert rapport med skisserte mulige tiltak for å unngå ny luftambulansekrise.
 • Kilder: Luftambulanse.no, iTromsø.no, VG.no, NRK.no
 

Han trakk fram at det formelle og politiske ansvaret for situasjonen ligger hos lederne for de fire regionale helseforetakene, samt hos Luftambulansetjenesten HF

– Disse er delegert et sørge-for-ansvar for at den norske befolkningen skal være sikret døgnkontinuerlig, stabil tilgang til luftambulansetjenester, sa han.