Vil ha flere forslag til nytt museumsbygg på Strandveien

Utdannings- og forskningsministeren vil be Statsbygg om at vinneren av anbudet for nybygget til Tromsø Museum utarbeider flere utkast til utforming. – Spill for galleriet, mener lokal arkitekt.

NYBYGG: Tromsø Museums nybygg skal ligge på tomta til Macks gamle tomgodslager på Strandveien. Bildet viser bare volum på bygget, ikke hvordan det skal se ut. Illustrasjon: AT Plan & Arkitektur  Foto: AT Plan & Arkitektur

nyheter

Som iTromsø har skrevet tidligere, har Statsbygg valgt å gå for en åpen anbudsprosess for nybygget til Tromsø Museum. Det førte til kritikk fra blant annet Norske arkitekters landsforbund (NAL) som oppfordret Statsbygg til å trekke anbudskonkurransen. NAL mener prosjektet bør relanseres som en internasjonal plan- og designkonkurranse.

Les også: Foreslår nytt navn for Tromsø museum

Positiv tilbakemelding

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) og kommunestyrerepresentant Morten Skandfer (V) i Tromsø har vært blant dem fra regjeringspartiene lokalt som har engasjert seg i saken.

De utfordret Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på hvordan få til større åpenhet og bedre lokal prosess for utformingen av landsdelens nye «Nordområdemuseum».

– I dag har de fått positiv tilbakemelding fra statsråden som vil be Statsbygg om, innenfor dagens anbudsrammer, å ivareta en «plan- og designprosess» som vil medføre at gruppen som vinner anbudet, skal utarbeide flere utkast til utforming av bygget. De skal også involvere kommunen og andre relevante aktører, som eksempelvis UiT, før man lander på konsept, skriver Gudmundsen i en pressemelding.

Les også: Vil ikike overprøve Statsbygg i museumssaken

MUSEUMSJUBEL: Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen mener høyere utdannings- og forskningsministeren har lyttet til kritikken. På bildet jubler han sammen med UiT-rektor Anne Husebekk (til venstre) og museumsdirektør Lena Aarekol da det i august i fjor ble klart at nye Tromsø Museum skal bygges på Mack-tomta i bakgrunnen. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

 

Alle kan bidra

Han mener det nå blir en plan- og designprosess som bidrar til at Tromsø og befolkningen får delta i utformingen.

– Nå kan vi alle bidra konstruktivt til at dette skal bli det signalbygget som vi ønsker.

Morten Skandfer viser til at lokale og regionale forventninger til museet er høye, og at den nasjonale ambisjonen også må være høy for nybygget til Tromsø Museum på 20.000 kvadratmeter og en kostnadsramme på 1,5 milliarder kroner.

– Mange av oss ønsket et arkitektkonkurranse. En design- og planprosess med flere utkast til utforming styrker muligheten til å skape et ikonisk og viktig bygg. Nå gjelder det å opprettholde fokus på arkitektur og kvalitet, sier Skandfer i pressemeldingen.

Les også: Disse vil utvikle nye Tromsø museum 

Spill for galleriet

Leder i Nord-Norges Arkitektforening, Magnus Vågan, var også kritisk til den opprinnelige anbudsprosessen fordi det ville ekskludere de fleste nordnorske arkitektkontorene. Han mener det nye forslaget bare er en halvveis løsning.

– Resultatet er jo at det er ett kontor som konkurrer med seg selv. Det er et forsøk på å fremstå mer åpen i prosessen, hvor flere løsninger blir vist. Men det virker som et spill for galleriet. Det er svakt av politikerne og ministeren å bøye av. Det virker ikke som statsråden forstår hva denne avgjørelsen faktisk innebærer. Det åpenbart beste valget videre ville vært en invitert konkurranse hvor for eksempel fem aktører ble invitert til å komme med et forslag, mener Vågan.