Slår alarm om parkeringskaos ved Kvaløysletta VGS:

– Kan skape farlige situasjoner for barna i nabolaget

Naboene til Kvaløya videregående skole opplever parkeringskaos etter innføring av fylkeskommunal parkeringsavgift. – Ikke vårt problem, sier fylkesrådet.

HALV­FULL par­ke­rings­plass: Et­ter at Troms fylkeskommune inn­før­te parkeringsavgift ved fyl­kes­kom­mu­na­le in­sti­tu­sjo­ner i Troms, har den­ne par­ke­rings­plas­sen ved Kvaløya videregående skole stått tom. I na­bo­laget er det der­imot gra­tis å par­ke­re, og nå for­tvi­ler na­bo­lagets vel­for­en­ing. FOTO: PRI­VAT 

nyheter

I september 2017 valgte fylkeskommunen å innføre parkeringsavgift ved alle fylkeskommunale institusjoner slik at ansatte skulle reise med buss og spare miljøet. På Kvaløya videregående skole mener man at bussene er smekkfulle, og ansatte og elever har i stedet begynt å parkere gratis i nabolaget. Nå fortviler den lokale velforeningen.