Kommunestyret krever offentlig luftambulansetjeneste

Vedtok krav om statlig utredning med sikte på offentlig drift av luftambulansen.
nyheter

Forslaget fikk flertall mot Høyre og Frps stemmer, med unntak av Frid Fossbakk (H) som også stemte for. Det er også flertall for et lignende forslag på Stortinget.

Kommunen har ikke myndighet over luftambulansetjenesten, og det var derfor uenighet i kommunestyret om man skulle stemme for et slikt vedtak.

– Tromsø bør ha en mening om saken, fordi vi er en tydelig stemme og talerstol. Vi er opptatt av alle sidene med våre innbyggers ve og vel. Gjennom et slikt vedtak kan vi legge press på regjeringa på vegne av landsdelen. Derfor synes jeg det er feigt av Høyre å stemme imot forslaget, når de har åpnet for en slik utredning tidligere. Vi vil ha en offentlig luftambulansetjeneste, da anbud vil skape usikkerhet for en slik sårbar tjeneste, sier Aps gruppeleder Jarle Heitmann.

Høyre vil ha utredning

Gruppeleder i Høyre, Erlend Svardal Bøe, sier han gjerne vil ha en utredning, men at han ikke kan stille seg bak kommunens uttalelse.

– Jeg er positiv til en slik utredning for å se om anbud eller en offentlig tjeneste er mest hensiktsmessig. Men jeg vil ikke ha en utredning som tar sikte på å gjøre tjenesten offentlig. Jeg mener anbudskonkurranser er bra. Men vi som politikere skal ikke være dommere over om denne anbudsprosessen har vært utført rett eller galt. Det har vi andre organ for, sier Bøe.

– Dette er en sak med to ulike sider. Den ene siden handler om inngåtte kontrakter, habilitet og pasientsikkerhet. Det må vi gjennomgå. Den andre siden er en arbeidslivskonflikt. Det skal ikke vi som politikere legge føringer for. Men disse to sidene har blitt blandet sammen. Og jeg vil understreke at vi uansett skal ha god beredskap. Det har vi i dag, og jeg følger situasjonen på nettsidene til Helse Nord hver eneste dag, sier Bøe.

Han synes ikke noe om å bli kalt feig av Heitmann.

– Heitmann er mer opptatt av å kjefte på regjeringen og slå politisk mynt på saken, fremfor å få til en reell politisk debatt om hvordan vi skal sikre god helseberedskap for innbyggerne i Nord-Norge, smeller han tilbake.

Venstre bekymret

Morten Skandfer i Venstre stemte også for forslaget, og ytret bekymring for dagens situasjon.

– Jeg har selv evakuert pasienter fra distriktene i Troms med forsvarets helikopter. Det var en god tjeneste. Tjenesten som drives er under svært vanskelige forhold med tidspress, vær og drama hver eneste dag. Usikkerheten anbudsprosessen har skapt har derfor vært uheldig, sa Skandfer i kommunestyret.