Rekordmange fullfører videregående i Troms

68,9 prosent av de som begynte på videregående skole i Troms i 2012 fullførte innen fem år.

Kongsbakken videregående   Foto: Tor Farstad

nyheter

Dette er det høyeste tallet som er målt, og en økning på 2,4prosentpoeng fra i fjor – og en økning på 7,4 prosentpoeng siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006, skriver lederen i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp), i ei pressemelding.

– Troms har hatt svært fin utvikling siden 2006. Vår ambisjon er at 9 av 10 skal fullføre, og det er gledelig å se at vi er på rett vei. Vi skal holde trykket oppe slik at enda flere ungdommer fullfører, blant annet ved å beholde fraværsgrensen, gjøre yrkesfagene mer praksisrettet samt få flere lærere på grunnskolen, sier Steffensen ifølge Folkebladet.

Han forteller at det er jobbet målrettet for å hindre frafall og man ser at flere elever er tilstede i undervisningen.

– De lærer mer og færre faller fra. Vi er ikke i mål da vi ser at det fortsatt er alt for mange som ikke fullfører, men politikken vår virker og pilene peker i riktig retning. Den viktigste enkeltårsaken til frafall i skolen er svake faglige ferdigheter fra grunnskolen, derfor bruker vi også mye penger på å bedre ferdigheter i basisfag samt flere lærere på spesielt 1.-4.trinn. Penger brukt på tidlig innsats er en investering vi vil få tilbake om 20 år i form av reduserte dagpenger, arbeidsmarkedstiltak og arbeidsledighetstrygd, sier Steffensen.

Både på yrkesfag og studieforberedende øker gjennomføringen. Økningen er størst blant elever som begynner på studieforberedende utdanningsprogrammer.

Der fullfører hele 87 prosent, noe som er en økning på 1,6 prosentpoeng sammenliknet med i fjor. Økningen er størst blant guttene på studieforberedende, opp over to prosentpoeng.