Nye Tromsø Museum:

Misfornøyd med prosessen rundt nytt museum

Kommunestyrerepresentant Morten Skandfer (V) mener det legges opp til en for smal prosess for nytt museum.

IKKE FORNØYD: Selv om Kunnskapsdepartementet vil ha flere museumsforslag på bordet, mener Morten Skandfer (V) det bare er en halvgod løsning.Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Som iTromsø har skrevet vil Kunnskapsdepartementet be Statsbygg om at gruppen som vinner anbudet for nye Tromsø Museum skal utarbeide flere utkast til utforming av bygget.

Skandfer mener det er en bedre løsning enn den opprinnelige, men ikke fullgodt.

– Hvis det velges et forslag som er arkitektonisk svakt blir det ikke bedre av at det utarbeides variasjoner rundt dette. Da er det for sent. Det er det overordnede grepet som er det viktige utgangspunktet.

Venstrepolitikeren ønsket seg i utgangspunktet en arkitektkonkurranse som den beste løsningen til å skape et ikonisk og viktig bygg. Han mener nærheten til Framsenteret med Polarinstituttet og Arktisk Råd, gjør at museet inngår i nasjonal og internasjonal kontekst.

– Jeg utelukker ikke at det er prosjekteringsgrupper blant dem som har levert forslag i anbudskonkurransen som kan levere gode forslag, men problemet er at prosessen i utgangspunktet er blitt for smal, mener Skandfer.