Erna møtte velgerne på Sånn

Statsminister Erna Solberg stilte på uformelt møte med innbyggerne i Tromsø på Café Sånn.

Holdt åpent møte: Statsminster Erna Solberg holdt åpent møte på Cafe Sånn fredag, der det var anledning til å stille henne spørsmål etter innlegget hun holdt. Her står Erna Solberg sammen med gruppeleder for Høyre i Tromsø, Erlend Svardal Bøe. Begge foto: Konstantina Westberg 

nyheter

– Det er veldig hyggelig å være i Tromsø: En by med så stor aktivitet. Her er det sug etter arbeidskraft og et gyllent øyeblikk til å få gjennom mye politikk, sier Solberg til iTromsø.

Sosial bærekraft

I sitt innlegg snakket statsministeren om viktigheten av å skape sosial velferd.

– En av våre prioriteringer er å skape sosial bærekraft. Vi må vedlikeholde det Norge vi kjenner til og er glad i, sier Solberg og fortsetter:

– Ekstremisme blomstrer der sosial bærekraft mangler. Derfor er det viktig å prioritere inkludering og et godt utdanningssystem der man blir sett.

Samarbeid med EU

Statsministeren snakket også om tiltak som må iverksettes for å bekjempe klimautfordringer.

SOSIAL BÆREKRAFT: Statsminsteren påpekte i sitt innlegg viktigheten av sosial velferd for å vedlikeholde det Norge vi er glad i. 

– Vi står ovenfor klimaforpliktelser som vi er nødt til å ta hånd om og vi er nødt til å løse ting i samarbeid med EU, sier hun.

Solberg fortalte om viktigheten av å skape arbeidsplasser.

– Midlertidige jobber bidrar til å få flest mulig i arbeid, men vi ser viktigheten av faste ansettelser for å skape vedvarende økonomisk velferd hos folk, sier hun og fortsetter:

– Økonomisk velferd er en verdi i seg selv, men det skal heller ikke være stigmatiserende å ha dårlig økonomi, særlig for barn som kommer fra lavinntektsfamilier. Kommunene skal legge til rette for at barn ikke faller utfor sin sosiale omkrets grunnet dårlig økonomi i hjemmet.

Velge mellom tjenester

Solberg fikk senere spørsmål fra publikum angående hjemmehelsetjenesten. Hun ble konfrontert med at flere pasienter blir møtt av altfor mange ulike hjemmesykepleiere.

– Jeg ser problemstillingen og mener derfor det er viktig å kunne velge mellom tjenester. Når hjemmetjenester tilbys av både det offentlige og det private kan man velge tjenesten man er mest fornøyd med.

Solberg var i tillegg positiv til den enorme turistbølgen som har truffet Tromsø.

– Tenk at man kommer opp her og nesten ikke får hotellrom på vinterstid, sier Solberg.