Ny rapport om ambulanseberedskapen:

Foreslår at Babcock kan ta over drift av én base allerede i september

Luftambulansetjenesten HF er klar til å sette i verk flere konkrete tiltak dersom det på nytt oppstår svikt i beredskapen for ambulanseflyene eller situasjonen endrer seg. Det fremgår av en ny rapport fra Helse Nord som er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.

LUFTTRANSPORT: Neste sommer skal ikke lenger Lufttransport AS ha hånd om luftambulansetjenesten. En rekke piloter har derfor forlatt selskapet, noe som har ført til problemer med å opprettholde beredskapsnivået. Foto: Tom Benjaminsen.  Foto: Tom Benjaminsen

Dette er luftambulansesaken
 • Anbud for luftambulansetjenesten ble utlyst i november 2016. Anslått pris er 2,2 milliarder kroner, og det legges ikke krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet.
 • Vinteren/våren 2017 kommer det inn totalt fire tilbud, to fra dagens operatør, Lufttransport ASA, og to fra britisk-svenske Babcock Scandinavian AirAmbulance.
 • Alle tilbudene scoret likt på krav til kompetanse, mens Lufttransport sitt krav scoret litt høyere på øvrige krav. Babcocks tilbud var billigere enn Lufttransports beste tilbud, noe som utgjør omtrent 47 millioner kroner i året.
 • I mai 2017 vedtar styret i Helse Nord at de kan økte rammen til 2,6 milliarder kroner, og i juni samme år blir det klart at Lufttransport, som har vært operatør i 25 år, mister oppdraget til Babcock, som blir tildelt kontrakt fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet, og har en verdi på nesten 2,6 milliarder kroner.
 • I kontrakten heter det at det skal driftes åtte kortbanefly og ett langdistansefly. Ett av kortbaneflyene skal ha base i Tromsø. Tre skal ha base i Finnmark, to i Nordland, ett i Ålesund og ett på Gardermoen. Langdistanseflyet skal også være stasjonert på Gardermoen.
 • Babcock har forhandlet med flygerne som i dag jobber for Lufttransport om å få til kollektiv overføring av pilotene, men det ble i slutten av april i år brudd. Flygerne og helsepersonell har vært kritiske til at det ikke ble satt krav om virksomhetsoverdragelse. De må dermed søke på sin egen jobb når Babcock tar over.
 • Flygerne meldte seg ikke «fit for flight», noe som førte til at flere ambulansefly ble satt på bakken. De frykter lavere lønn, og dårligere pensjonsordninger.
 • Flyteknikerne så også ut til å miste jobben, da det ble kjent at Babcock ville flytte det tekniske vedlikeholdet av flyene til Sverige. 14. mai snudde Babcock i saken. Vedlikeholdet skal fortsatt utføres i Tromsø, som i dag.
 • Styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle, er administrerende direktør for Bedriftskompetanse AS, som rekrutterer personell for Babcock. Hun melder seg inhabil i saken 7. mai. Én uke senere trekker hun seg fra stillingen. Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) erklærer seg inhabil, da hans ektefelle Hilde Sjurelv er ansatt i Babcock.
 • Mai 2017: Opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og Rødt krever at regjeringen bryter kontrakten med Babcock.
 • Helse Nord frykter betydelig søksmål fra Babcock dersom kontrakten brytes.
 • Rødt leverer representantforslag om å kaste kontrakten med Babcock. De vil også ha offentlig drift av ambulansetjenesten.
 • Torsdag 24. mai er det åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, om forslaget fra Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.
 • I slutten av mai, mer enn ett år før Babcock overtar, har 13 ambulanseflypiloter, deriblant sju kapteiner, sagt opp jobben sin i Lufttransport.
 • Fredag 1. juni tok Norsk Luftambulanse AS over for Lufttransport som operatør for helikopterbasene i Tromsø, Ålesund go Brønnøysund
 • 4. juni: Helse Nord har levert rapport med skisserte mulige tiltak for å unngå ny luftambulansekrise.
 • Kilder: Luftambulanse.no, iTromsø.no, VG.no, NRK.no
nyheter

I den nye rapporten skisserer Helse Nord ulike tiltak på kort, mellomlang og lang sikt dersom det skulle oppstå svikt i beredskapen for ambulanseflyene på nytt. I rapporten presenteres blant annet de to flyene som er midlertidig innleid, ett som er stasjonert i Tromsø og ett i Stockholm, samt andre muligheter for å sikre beredskapen.

Kan overta base allerede i høst

En av de mulighetene er at Babcock overtar én base fra Lufttransport allerede fra september i år, mange måneder før den planlagte overtakelsen i juli neste år.

– Babcock kan på tre måneders varsel overta driften av én ambulanseflybase, med fly (Beech 250 propellfly) og personell. Dette flyet kan fly kortbane, heter det i rapporten.


Vedum vil ikke svare på om han har tillit til helseministeren

Torsdag skal Stortinget behandle saken om luftambulansekrisen. I forkant av behandlinga besøkte Tryge Slagsvold Vedum Tromsø og Lufttransport AS.

 

Fra januar 2019 og framover vil Babcock få levert to nye fly per måned, og fra det tidspunktet kan de overta flere ambulanseflybaser.

– Luftambulansetjenesten må i en slik situasjon inngå endringsavtale med Lufttransport for å fristille selskapet fra aktuelle baser, heter det i rapporten.

Har flere fly i beredskap

I tillegg ble to helikoptre fra Forsvaret satt inn 8. og 10. mai, med avtale til og med 30. juni. Det ene er stasjonert i Kirkenes og det andre i Lakselv.

I løpet av juli kan to nye ambulansehelikoptre fra Norsk Luftambulanse settes inn. Dette er helikoptre som kommer inn som følge av ny ambulansehelikopterkontrakt. Det jobbes nå med en avklaring på eventuell innleie av to jetfly fra det danske selskapet JoinJet, som i dag er stasjonert i Billund.

Helseminister Bent (H) måtte i mai opp på Stortingets talerstol for å redegjøre for krisen i luftambulansetjenesten. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

– Min fremste prioritet er å sikre befolkningen i hele Norge, og spesielt Nord-Norge, en trygg og normal luftambulanseberedskap. Derfor ba jeg Helse Nord om en ny og oppdatert plan for beredskapen basert på ulike mulige utviklinger i situasjonen. Mange av tiltakene kan iverksettes raskt hvis Lufttransport AS ikke klarer å bemanne sine ambulansefly, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Bekymrede politikere

Kommunestyret i Tromsø har uttrykt sin bekymring i en uttalelse i saken.

– Det trengs umiddelbart på plass løsninger fra Regjeringen sammen med Helse Nord og Luftambulansetjenesten HF, som sikrer en luftambulansetjeneste på et normalt og trygt nivå. Det er 14 måneder til kontrakten med Babcock Scandinavian Air Ambulance eventuelt trer i kraft. Kommunestyret i Tromsø anser ikke løsningen med helikopter-innleie fra Forsvaret som tilfredsstillende fram til 1. juli 2019, heter det i uttalelsen, som ble vedtatt i kommunestyremøtet 30. mai.


Lufttransports siste dag som operatør på helikopterbasen i Tromsø: – En sorgens dag

UNN takket for samarbeidet med Lufttransport gjennom 44 år, som operatør ved helikopterbasen i Tromsø.

 

Helseminister Bent Høie møter for øvrig Babcock 11. juni for å få førstehånds kunnskap om hvordan de skal sikre at de er klar til å overta ansvaret for hele flyambulansekontrakten 1. juli 2019, og hvordan Babcock kan bidra for å trygge beredskapen frem til dette.