Pasient døde hjemme etter operasjon på UNN

Pasienten døde som følge av blodpropp etter hjemreise fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Nå får sykehuset kritikk.

OPERERT I 2017: Pasienten ble operert på Ortopedisk avdeling hos UNN i 2017, men døde etter hjemkomst som følge av blodpropp. Illustrasjonsfoto: Marius Hansen 

nyheter

Pasienten var innlagt på Ortopedisk avdeling hos UNN i 2017 for å gjennomføre en kneproteseoperasjon. Tidligere hadde pasienten vært operert i kneet og fikk da blodpropp i beinet, en såkalt dyp venetrombose (DTV).

Det skriver NRK Troms som har fått innsyn i saken.

Videre skriver kanalen at det var stor risiko for at pasienten kunne få en ny blodpropp etter behandlingen, selv om inngrepet forløp uten komplikasjoner.

Pasienten skal deretter ha blitt vurdert av sykepleier, som mente at personen var frisk nok til å bli skrevet ut.

Kunne vært unngått

Samme dag falt pasienten om etter hjemreise, og døde av blodpropp i lungene.

Nå får UNN, ifølge NRK, kritikk for uforsvarlig praksis.

Assisterende fylkeslege i Troms, Snorre Manskow Sollid, sier til kanalen at prosedyren og rutinene av utskrivingen har ikke vært forsvarlig, siden det var en kjent risiko for at pasienten kunne få blodpropp.

– En pasient med risiko for blodpropp bør undersøkes av en lege med tanke på at en slik komplikasjon kan ha oppstått, dette kan vi ikke se har blitt dokumentert i denne saken, sier Sollid, og sier til NRK at blodproppen kunne vært oppdaget om pasienten hadde blitt undersøkt av lege.

Trist og beklagelig

Fylkesmannen mottok saken fra Statens helsetilsyn etter at UNN selv hadde meldt inn hendelsen. Nå har de, ifølge NRK, konkludert med at UNN har brutt forsvarlighetskravet i spesialhelsetjenesteloven §2-2.

Avdelingsleder ved ortopedisk avdeling, Karl Ivar Lorentzen, sier til NRK at det alltid er trist og beklagelig når en av deres pasienter dør under eller etter behandling ved UNN.

Videre skriver kanalen at pasientens pårørende ikke fikk tilbud om et fysisk møte med avdelingsleder og behandlende lege før på nyåret.

Medisinsk fagsjef ved UNN, Haakon Lindekleiv, sier at dødsfallet har ført til at de har endret rutinene for hvordan de følger opp alvorlige hendelser.